Anasayfa » Türk İnkılap Tarihi » Türk İnkılabının Amacı

Türk İnkılabının Amacı

TÜRK İNKILABININ AMACI

Türk inkılap tarihinin amacı genç kuşaklara cumhuriyetin anlamını öğretmek, milli nitelik taşıyan Türk inkılabını daha ileri amaçlara yöneltmektir.Türk inkılap tarihi dersinin amacı, türk inkılap tarihini  iyi bilmek, anlamak, tanıtmak ve korumaktır. Her ulusun ortalık bir inanç ve hedefi olmalıdır. İnkılap tarihi dersi ile amaç edinilen cumhuriyet ve inkılapların gençlerin kafasına yerleşmesine sağlamak inkılabın geleceğine  yönelik hedefinin çizmek,Türk gençliğini  inkılaba  görev ve katkıda bulunmaya çağırmaktır.

Türk  inkılap tarihi dersi,bilimin ışığında Türk gençliğini milli

duygularla yetiştirmeyi amaç edinmektedir.Bu dersin konusu Türk inkılabının ta kendisidir. Eğer Türk inkılabını kavrayıp bilimsel olarak değerlendirirsek bu milletimize güç katacaktır. Böylece milli hedefine ulaşmış her alanda huzuru bir toplum gerçekleşmiş olacaktır.

Türk inkılap tarihi dersi ilk olarak 1934 yılında verilmeye başlanmıştır. 4 Mart 1934’te Milli Eğitim Bakanı Hikmet Bayur İstanbul Üniversitesi’nde ilk dersi veren kişidir. Dersin daha önceki adı Türk İnkılap Tarihidir. 1968’de Türk Devrim Tarihi ,1980 yılında tekrar Türk İnkılap Tarihi ve en son olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihine dönüşmüştür.

İnkılap Arapça kökenli bir kelimedir kelime anlamı, değişme,bir halden başka bir hale dönmeyi  ifade eder .Devrim ve İnkılap kelimeleri yakın kelimelerdir.

İnkılap basit bir olay değildir. Önemli bir halk hareketidir. İnkılap kavram olarak bir bütündür.Eski bozuk düzenin yıkılması onun yerine yeni düzenin kurulmasını  amaç edinir .

Türk İnkılabı bir yenilik ve diriliş hareketidir.Milli bağımsızlık ve egemenlik mücadelesidir. İçeride sultan ve halifeye karşı,dışarıda ise düşmana karşı  yapılmıştır. Türk milletini batıya, batı kültürü ve zihniyetine götüren sosyal  bir değişikliktir.Türk inkılabı Türkiye’de doğu kültürü yerine batı kültürünü kurmuş,modern bir zihniyet getirmiş,milli şuuru uyandırmıştır.

Türk inkılabıyla Türk milleti,modern bir devlet, sosyal yönüyle  ise medeni ve ileri bir toplum olma tercihini yapmıştır.

Atatürk  Türk inkılabının fikir babalığını yapmış ve inkılapları başarıya ulaştırmıştır.Atatürk böylece bağımsız özgür ve modern bir devlet  kurmuştur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.