Anasayfa » Osmanlı Padişahlari Kronolojisi » Yavuz Sultan Selim Dönemi Kronolojisi

Yavuz Sultan Selim Dönemi Kronolojisi

Yavuz Sultan Selim Dönemi Kronolojisi

1512   Yavuz Selim’in tahta çıkışı; ikinci Bayezid’in Dimetoka’ya giderken yolda ölümü; Şehzade Ahmet’in Padişahlığını ilân ederek taht kavgasına başlaması. Padişahın yeğenleri olup babaları daha önce ölmüş bulunan beş şehzadenin idamı.

Sadrazam Koca Mustafa Paşa’nın idamı. Hersek oğlu Ahmet Paşa’nın sadrazamlığı. OsmanlI’nın Raguse Cumhuriyeti’yle bağlılığı, Venedik Cumhuriyeti ve Toskan dükalığı ile barış ve ticaret antlaşmalarının yenilenmesi.

1513   Padişahın büyük kardeşi Şehzade Korkut’un idamı.

Padişahın en büyük kardeşi Şehzade Ahmet’in üç oğluyla İran’a sığınması ve hepsinin orada idamları.

Macaristan’la

barış antlaşmasının yenilenmesi.

1514   Yavuz Sultan Selim’in İran seferine başlaması.

23.08.1514    Çaldıran zaferi.

Şah İsmail’in barış istemesi.

Yavuz Sultan Selim’in İran’dan İstanbul’a dönüşü.

Şah İsmail’in barış teklifinin reddi .ve gönderdiği dört elçisinin İstanbul’a yollanarak hapsi.

06.09.1514    Yavuz Sultan Selim’in İran’ın o zamanki başkenti Tebriz’e girmesi. Bıyıklı Mehmet Paşa’nın Bayburt’u fethi. Hersek oğlu Ahmet Paşa’nın azli, Dukain oğlu Ahmet Paşa’nın sadrazamlığa tayini.

02.1515 Kışı Amasya’da geçirip tekrar İran’a yürümek isteyen Padişaha karşı yeniçerilerin ayaklanması. Askeri bu harekete teşvik eden Sadrazam Dükain oğlu Ahmet Paşa’nın idamı. Yavuz’un sadrazamlık makamına kimseyi tayin etmeyip bu makamın işleriyle kendisinin ilgilenmesi.

Kemah’ın fethi. Dulkadiroğlulları memleketinin Osmanlı İmparatorluğu’na katılması.

07.1515 Yavuz’un Iran seferinden İstanbul’a dönüşü. Devrin devlet ileri gelenlerinden vezir İskender Paşa, Kazasker Taci’nin oğlu Tuğrayi Cafer Çelebi ve Sekbanbaşı Balyemez Osman Ağa’nın idamları (bu kişiler, İran seferi boyunca askeri dikbaşlılığa teşvik etmiş olmakla sulandırılmışlardı).

İstanbul’da Haliç’te büyük Türk tersanesinin temelinin atılması (Bu tersane ve bulunduğu yer, Kanuni zamanında tersanenin gelişmesinde büyük yarar sağlayacak ve burada cami, medrese, mektep ve hamam gibi hayır eserleri yaptıracak olan Güzelce Kasım Paşa’nın adını alarak Kasımpaşa Tersanesi ve Kasımpaşa adını alacaktır).

Bıyıklı Mehmet Paşa’nın Diyarbakır’ı ele geçirmesi; Doğu Anadolu’daki beyliklerin OsmanlI’nın emri altına alınması.

1516 Veziriazam Hersek oğlu Ahmet Paşa’nın azli, Hadım Sinan Paşa’nın tayini.

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferine hareketi.

24.08.1516    Mercidabık zaferi.

28.08.1516    Halep’in fethi.

27.09.1516    Şam’ın fethi.

31.12.1516    Kudüs’ün fethi.

22.01.1517    Kölemenler’e karşı Ridaniye zaferi, Sadrazam Sinan Paşa’nın şehit edilmesi, Yunus Paşa’nın sadrazamlığa tayini.

29.01.1517    Kahire’nin kanlı sokak savaşlarıyla iş-gali, Kölemen beylerinden Canbirdi Gazali’nin Yavuz Selim’in hizmetine girmesi.

15.02.1517    Yavuz’un törenle Kahire’ye girmesi ve Hilâfet meselesi. Hilâfetin Osmanlı Devleti’ne geçmesi.

30.03.1517    Sultan Tumanbay’ın yakalanması.

07.1517         Hicaz’ın Osmanlı İmparatorluğu’na katılması.

09.1517         Yavuz Selim’in İstanbul’a doğru Mısır’dan dönüşü; yolda Sadrazam Yunus Paşa’nın idamı ve yerine kimsenin tayin edilmemesi. Yavuz’un Şam’a gelmesi, Yunus Paşa’nın idamından dört ay sonra Piri Mehmet Paşa’nın sadrazam tayin edilmesi; Kölemenler’den Canbirdi Gazâli’nin Şam valiliğine atanması.

25.10.1517    Yavuz Sultan Selim’in İstanbul’a dönmesi.

1519   Anadolu’da Bozoklu Celâli’nin isyanı, cezalandırılması, kesik başının İstanbul’a getirilmesi. (Bundan sonra Anadolu’da çıkan isyanlara ve ihtilâllere katılanlara Bozoklu Celâl’in adından dolayı Celâliler denilecektir.) Cezayir hükümdarı Barbaros Hayrettin’in Yavuz Sultan Selim’in emri altına girmesi.

18.07.1520 Yavuz Sultan Selim’in ölümü.

 

Bir önceki yazımız olan II. Bayezid Dönemi Kronolojisi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

İlgili kelimeler:
1 selim kisaca kronolojisi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.