Anasayfa » Ne Nedir » Türk Dil Kurumu Nedir Kısaca Bilgi

Türk Dil Kurumu Nedir Kısaca Bilgi

Türk Dil Kurumu Nedir Kısaca Bilgi

Türkçenin incelenmesi, geliştirilmesi ve özleştirilmesi için Atatürk’ün isteğiyle kurulmuştur (1932). Çalışma programında şu maddeler belirtilmiştir:

1) Türk dilinin başka dil aileleriyle karşılaştırılması,

2) Türk gramerinin yapılması,

3) Anadolu ve Rumeli ağızlarından kelimelerin derlenmesi, Osmanlıca

kelimelere Türkçe karşılıklar bulunması,

4) Türkçe bir sözlük hazırlanması,

5) Kurumun organı olarak bir derginin yayımlanması,

6) Türk dili üstüne yazılmış yerli ve yabancı eserlerin toplanması ve gerekli  görülenlerin

çevrilmesi,

7) Terimlerin Türkçeleştirilmesi.

Osmanlı imparatorluğunun yükseliş döneminde Arapça ve Farsçadan alman kelime ve kurallarla Osmanlıca denilen bir edebiyat dili meydana geldi. Türk halkı, arı Türkçe kullanmayı sürdürdü. Bu yüzden aydınlarla halk arasında önemli bir ayrılık belirdi. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Türkçeye önem verilmeye başlandı. Fakat, yine de okuryazarların çoğu, Arapça ve Farsça kelimelere bağlı kaldılar. Yazılarındaki kelimelerin ancak üçte biri Türkçe idi.

dil kurumu

Atatürk yoğun devlet işleri arasında bu konuya da eğildi. Türk dilini geliştirme çalışmalarım yürütmek üzere Türk Dil Kurumunun kurulmasını sağladı. 1932’de toplanan Dil Kurultayı, çalışmaların nasıl yapılacağını görüştü ve programa bağladı Türk. Dil Kurumu, halk dilinde yaşayan Türkçe kelimeleri seçip topladı. Bir yandan da eski Türk metinlerini yayımladı, Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu hazırladı. Türk dili üzerindeki incelemeler ve tartışmalar sürdürülmektedir. Yapılan yeniliklere karşı çıkanlar ve aşırılık görenler vardır. Türk dili, bu çalışmalarla geniş ölçüde yabancı kelime ve kurallardan kurtarılmıştır. Konuşma dili ile yazı ve bilim dili arasındaki ayrılık azalmıştır.

1982 Anayasası ile, Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü. Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak, yayınlar yapmak amacıyla Başbakanlığa bağlı, Atatürk Araştırma Merkezi Türk Dil Kurumu, Türk Tarihi Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzel kişiliğine sahip «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu» kurulmuştur.

Bir önceki yazımız olan Tiyatro Nedir ? Tiyatro Tarihi başlıklı makalemizde tiyatro hakkında bilgi hakkında bilgiler verilmektedir.

4 yorum

  1. ATATÜRK GERÇEKTEN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

  2. Turk dil kurumun arastirmasi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.