Anasayfa » Milli Mücadele Dönemi » Kurtuluş Savaşında Doğu Anadolu

Kurtuluş Savaşında Doğu Anadolu

Kurtuluş Savaşında Doğu Anadolu

Birinci Dünya Savaşında Rusya’nın (1917’de) yenilgisinden sonra, Kafkasya’nın güneyinde (Erivan – Gümrü – Kars) yöresinde bir Ermenistan Devleti kurulmuştu. Bu devlet «Taşnak Partisi» tarafından idare edilmekte ve İtilaf devletlerince de desteklenmekteydi Ermeniler, Türkiye’nin içine

düştüğü bunalımı fırsat bilerek, Türklere karşı düşmanca hareketlere girişmeye başladı. Mondros Mütarekesinden sonra özellikle doğu Anadolu yöresindeki Türkler, toptan öldürülmeye başlanmıştı. T.B.M.M.’si bu hareketi önlemek daha sonra Yunan ordusunun işini bitirmek üzere Ermeni harekatına karşı savaş açarak (9 Haziran 1920). Doğu illerinde seferberlik yapıldı. 15. Kolordu Komutanı General Kazım Karabekir, Ermenistan seferi için görevlendirildi.28 Eylülde başlayan hareket hızla gelişti. 30 Ekimde Kars, 7 Kasımda Gümrü işgal edildi. Ermeniler barış istediler. Gümrü’de başlayan Barış görüşmeleri, «Gümrü Antlaşmasıyla» sona erdi. Bu antlaşmayla Türkiye Rusya’ya terk etmek zorunda kaldığı Kars ve yöresini, anavatanına yeniden katmış oldu.

Başarıyla sona eren Ermenistan seferi sonucu olarak Türkiye’yi, Gürcistan ile teması getirmiş olduğundan, bu defa Gürcistan ile olan anlaşmazlığın çözüme bağlanması gerekiyordu.

Rusya, Birinci Dünya Savaşında yenilince, geçici olarak çeşitli milletlere bağımsızlık vermiş ve bu arada bir de Gürcistan Devleti kurulmuştu. Bir aralık Batum’u işgal eden İngilizler oradan çekilince, Gürcüler, Batum’u işgal ettiler. Halbuki bu hareket, daha evvel yapılan antlaşmalara aykırı idi. Yeni Türk hükümeti, Gürcistan’a bir nota vererek Batum’u geri verilmesini istedi. Uzun müzakerelerden sonra Gürcü Hükümeti, Ardahan, Artvin ve Batum’u Türklere bıraktı.

Doğu’da Ermeni ve Gürcülere karşı kazanılan askeri ve diplomatik zaferler İstiklal Savaşımızın ilk zaferleridir. Bu olaylar, ulusal davamıza olan iman ve inancı artırmış, bu bölgedeki kuvvetlerimizin Yunan Orduları üzerine gönderilmesine olanak kazandırmıştır.

Bir önceki yazımız olan Urfa Savunması Hakkında Bilgi başlıklı makalemizde urfa savunması kısaca ve urfa savunması özet hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.