Anasayfa » Milli Mücadele Dönemi » Gizli Londra Antlaşması (26 NİSAN 1915)

Gizli Londra Antlaşması (26 NİSAN 1915)

Gizli Londra Antlaşması (26 NİSAN 1915)

Müttefikler, İtalya’yı uzun süredir ittifak antlaşmaları ile bağlı bulunduğu Almanya ve Avusturya – Macaristan’dan koparıp kendi yanlarında savaşa sokmak için Osmanlı İmparatorluğu üzerinde bazı toprak taleplerini kabul etmek zorunda kalmışlardı. Bu bakımdan imza ile birlikte yürürlüğe giren gizli Londra Anlaşması imzalanmıştı.

Bazı Önemli Maddeler

Madde 8. İtalya halen işgalinde bulunan 12 ada üzerinde tam egemenlik alacaktır.

Madde 9. Genel olarak, Fransa, Büyük Britanya

ve Rusya İtalya’nın Akdeniz’de kuvvet dengesinin muhafazası ile ilgili olduğunu tanırlar ve Türkiye’nin Asya’da tam veya kısmi taksiminde İtalya, Antalya vilayetine bitişik Akdeniz bölgesinde adil bir hisse alacaktır. İtalya, daha önce akdedilmiş bir İtalyan – İngiliz sözleşmesinin konusunu teşkil ettiği üzere Antalya vilayetinde haklar ve menfaatler iktisap etmiştir, ilerde İtalya’ya tahsis edilecek bölgenin sınırları, Fransa ve İngiltere’nin mevcut menfaatleri dikkate alınarak tespit edilecektir.

Türk İmparatorluğunun toprak bütünlüğü muhafaza edildiği ve devletlerin menfaat bölgelerinde değişiklik yapıldığı halde İtalya’nın menfaatleri dikkate alınacaktır.

Eğer savaş sırasında Fransa, Büyük Britanya ve Rusya Türkiye’nin Asya’daki topraklarından herhangi birini işgal ederlerse, Antalya vilayetine bitişik Akdeniz bölgesi yukarıda gösterilen sınırlar içinde İtalya’ya geri verilecek ve İtalya’nın burayı işgale hakkı olacaktı?.

Madde 10. Lozan Antlaşmasına göre halen Sultana ait bulunan Libya’daki bütün hakları ve imtiyazları İtalya’ya devredilecektir.

Madde 11. İtalya, Fransa, Büyük Britanya ve Rusya’nın yaptıkları Arabistan’ın ve Müslüman Mukaddes yerlerinin bir bağımsız

Arap Devletinin otoritesi altına koyulacağı yolunda yaptıkları deklarasyona katıldığını beyan eder.

Madde 12. Fransa ve Büyük Britanya’nın Afrika’da sömürge topraklarını Almanya’nın aleyhine artırdıkları halde bu iki devlet İtalya’nın bilhassa Eritre, Somali ve Libya’daki İtalyan sömürgelerinin sınırlarına ait meselelerin hallinde adil bir taviz talep edebileceğini prensip olarak kabul ederler.

Bir önceki yazımız olan Londra Konferansı başlıklı makalemizde londra konferansi önemi ve londra konferansının önemi nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.