Anasayfa » Kim Kimdir » Yakup Cemil Olayı

Yakup Cemil Olayı

Yakup Cemil Olayı

Yakup Cemil adında bir yedek subay ordudan istifa edip ihtiyat sınıfına geçmişti, öteden beri İttihat ve Terakkinin en ünlü fedaisi idi. Çete çatışamalarında çok başarılı, ancak düzenli savaşta pek beceriksizdi ve Irak cephesinde komuta ettiği bir taburu yok yere ezdirmişti.Gördüğü başlıca işler arasında, Babıali baskını diye anılan ve İttihat ve Terakkiyi yeniden işbaşına geçiren 23 Ocak 1912 günlü olay sırasında harbiye nazırı Nazım

Paşa’yı büyük bir soğukkanlılıkla ve tabancasını, önünde bulunan Enver paşa’nın omzuna dayayarak, öldürmüş olması, ikinci Balkan savaşından sonra Batı Trakya’da kurulmuş olan Türk hükümetini destekleyerek bir sürü Bulgar Ve Rum çetesini ezmesi, birinci dünya savaşın başlarında Kafkas cephesinde çalışan ve «teşkilat-ı mahsusa» adını taşıyan çetelerin önderi olması gibi olaylar anılabilir.1916 yılındaki Yakup Cemil olayı, o sırada İttihat ve Terakki içindeki çekişme ve alttan alta işleyen düşmanlıkların bir belirtisi olduğu gibi o işe Mustafa Kemal adının karıştırılmış olması onun daha sonra, çok daha önemli ve acayip, bir işe karıştırılmak istenilmesinin adeta bir türlü öncüsü bulunmuştur.

yakup cemil

Bu bakımdan bu olay üzerinde durmayı gerekli bulduk.Yukarda dediğimiz gibi Yakup Cemil bir yedek subaydır, ve bu gibilerin yükselebilecekleri en büyük rütbe olan binbaşılığa kadar çıkmıştır. Babıali baskınında Nazım Paşa’yı öldürmekle İttihat ve Terakki’yi yeniden işbaşına getirenin kendisi olduğuna ve meşrutiyetin ilanından beri eşsiz hizmetler görmüş bulunduğuna inandığından o, yarbaylık ve tümen, hatta, kolordu komutanlığı istemekte ve kanun buna manidir denildikçe  «ona göre kanun yapın», demekteydi.Bunun yapılmaması yüzünden kızgınlık içinde çalkanıp duran Yakup Cemil bizce pek aydınlatılmamış şartlar altında Enver Paşa’ya ve belki daha bir kaç ileri gelene karşı bir suikast hazırlama ya koyulur. Başarı elde edecek olsaydı Mustafa Kemal’e önemli bir mevki vermeyi tasarlıyordu. Ancak iş duyulur veya çok kuvvetli şüpheler ortaya çıkar, Yakup Cemil yakalanıp idama mahkum edilir ve bu karar 11 Eylül 1916 da yerine getirilir.

 

 

Bir önceki yazımız olan Nasreddin Hoca'nın Hayatı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.