Anasayfa » Kahraman Türk Kadınları » Kurtuluş Savaşının Mücahit Kadını Kara Fatma

Kurtuluş Savaşının Mücahit Kadını Kara Fatma

KURTULUŞ SAVAŞININ MÜCAHİT KADINI KARAFATMA

Kara Fatma Erzurumlu Yusuf ağanın kızıdır. Birinci Dünya savaşında kendi ailesinden dokuz on kadınla beraber Kafkas cephesine gitmiştir. Kendisiyle yapılan bir söyleşide EşininMondros mütarekesinden sonra vefat ettiğini, İstanbul işgal edildiğinde Mustafa Kemalin yanına giderek kendisini vatanın kurtuluşunda vazifelendirmesini istediğini, Van ve Erzurum’da kardeşleri Ermenilerce katledilen kırk üç kadını

silah arkadaşı alarak Ermenilerle mücadele ettiğini anlatmıştır.Kara Fatma için Mustafa Kemalle görüşmek bir suikastı önlemek için tedbirler alındığından pek kolay olmamıştır. Mustafa Kemalin huzuruna çıkabilmek için muhtelif kıyafetlere girerek üç günlük bir mücadeleden sonra Mustafa Kemali Sivas ta öğle yemeğine davetli olduğu bir yere giderken yolda yakalamış. Üzerinde çarşaf ve yüzünde peçe vardı. Mustafa Kemale kendisiyle bir mesele hakkında görüşmek istediğini söyler. Kara Fatma İstanbul’dan buraya kadar kendisiyle görüşmek için geldiğini söyleyince Mustafa Kemal onu yakında olan küçük bir lokantaya kabul eder. Mustafa Kemal ona adını, silah kullanmayı bilip bilmediğini sorar. Atmanın verdiği cevaplar Mustafa Kemali memnun eder. Mustafa Kemal ona ‘’ keşke tüm kadınalar senin gibi olsa kara Fatma der. Ve adı o günden sonra kara Fatma olarak kalır. Mustafa kemal ona haydi göreyim seni. Verdiğim talimatı unutma derhal İstanbul’a git ve işe başla der.Kara Fatma Mustafa Kemal’den aldığı talimat üzerine İstanbul’agelir, Mustafa Kemalden aldığı kağıdı göstererek güvendiği Pire Mehmet ve Laz Tahsin’le birlikte on beş kişilik çete kurar. Köylü kıyafetleri giyerek Haydarpaşa’dan trene binip İzmit e gelmişler. Kendilerinin Erzurum muhaciri olduklarını iş bulmak için geldiklerinin söyleyip gizli propagandalarla sayılarını arttırmaya çalışmışlardır. Çete sayısı doksan altıya yükselmiştir. Daha sonra yüz elli kişilik çetenin başına geçen Kara Fatma Gül bahçe,Mecidiye,Orhaniyyeve Arpalık köylerinin imam ve muhtarlarıyla görüşerek onlara ‘’Ben Kara Fatma’yım. Ermeni jandarmalarının sizden her ay aldıkları iki yüzer lirayı bundan sonra vermeyeceksiniz. Bundan sonra sizin ırzınızı namusunuzu ben koruyacağım dedi. Köylüler memnun oldular. Kara Fatma artık kendinin meydana vurmuştu. Bir yandan Sapanca havalisinde silah satın alıyor bir yandan civar köylerden gelen delikanlıları çetesine yazıyordu. Kısa zamanda sayısı 480 i buldu.Müfrezesine kırk üç kadından başka yedi yüz de erkek katılmış olan Kara Fatma kadınlardan yirmi sekizinin şehitdüştüğünü. Geriye kalan on sekiz kadın ve erkeklerle birinci İnönü ve ikinci İnönü savaşlarına katılmıştır.Kara Fatma 28 Haziran 1921 de İzmit in düşmandan temizlenip Kurtarılmasına kadar İzmit’tekalmıştır. Asıl adı Fatma Seher olan Kara Fatma belindeki fişenkleriyle,ayağındaki çizmeleriyle, elindeki kamçısıyla tam bir istiklal savaşı akıncısıdır.Sakarya savaşından sonra 30 Ağustos Afyon zaferi öncesinde Teğmenlik derecesi almıştır.Kara Fatma Sakarya savaşından sonra Büyük taarruz hazırlıkları sürdüğü sırada Kırım’a gitmiş, Erzuruma gitmek üzere olduğu Trabzonda misafir edilmiştir. Kara Fatma 26-30 Ağustos 1922 deBaşkomutanlık Meydan savaşına müfrezesiyle katılmıştır. Bu savaşta yakalanmış ve esir edilmiştir. Kendi anlattığına göre onun başına diktikleri yunan askerinin sarhoş olduğunu anladığı anda askerin elindeki silahı alarak, ortalık ağarmadan kaçmış ve on dokuz gün sonra kıt ’asının başına geçmiştir. Bu başarısından sonra ise üsteğmenliğe terfi ettirilmiştir.Kara Fatma müfrezesiyleBursa’nın kurtuluşu savaşınada katılmıştır. Savaş dönemi bittikten sonra kendisine bağlanan üsteğmenlik maaşını Kızılay’a bağışlamıştır. Ayrıca 1944 yılında büyük bir maddi sıkıntı çektiği yayınladığı bir paragraftan anlaşılmaktadır.Ankara gazetelerinde,1946 verilen bir bilgiye göre KARA Fatmaya yardım edilmiştir. İstanbul gazetelerinin birinde muhtaç halde olduğu bildirilen Kara Fatma için yardım listesi açılmış, bunun üzerine Vali Lütfi Kırdar ile belediye başkanı onu bularak görüşmüşlerdir. Kendisine Defterdarlıkta iş temin edildiği gibi, aylık nakdi yardımda yapılmasına karar verilmiştir.Kara Fatma 1954 yılı başlarında, bakacak kimsesi bulunmadığından, yaşı epeyce ilerlediği için çalışamadığından, İstanbulda bir kulübede, yardıma muhtaç halde yaşamakta idi. Kars ve Rize mebusları 2Şubat 1954 te Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına, Milis Subay Kara Fatma’ya vatan hizmeti bakımından aylık bağlanması için dilekçe vermişlerdir.17 Şubat 1954 temaaş bağlanması hakkında kanun Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş,22 Şubat 1954 te ilan edilmiştir.Kara Fatma 1955 yılında vefat etmiştir.

Kaynak: İstiklal Harbinde Mücahit Kadınlarımız

Fevziye Abdullah Tansel

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Atatürk Kültür Merkezi Yayını

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.