Anasayfa » Ne Nedir

Ne Nedir

Alman Çeşmesi Nedir

Alman Çeşmesi Nedir Sultanahmet Meydanın’da birinci Ahmet Türbesi’nin karşısında yer alan Çeşme Alman imparatoru 2. Wilhelm’ in  sultan’a ve İstanbul’a hediyesidir. 1901’de Almanya’da yapılıp İstanbul’da yerine monte edilmiştir. Neo Bizans sitilinde imal edilmiş bir Çeşmedir. İçinde altın Devamını Oku »

Serdengeçti Dalkılıç Nedir

Serdengeçti  Dalkılıç Nedir Serdengeçti, akıncı askeri içinde düşman ordusuna dalmak ve kuşatılmış bir kaleyi almak için fedai  yiğidere verilen bir isimdi. Orduya alınacak olanlar geri dönüş ihtimalinden çok, ölümü göze alır ve düşmana sağ ve sol, ya da arka yönden birden hücum ederlerdi. Bunların hücumları  çok şiddetli  olur ve çoğunlukla saldırdıkları orduyu darmadağın ederlerdi. Meşhur Napoleon; “Osmanlt askerini dalkılıç Devamını Oku »

Göktürk (Orhun) Yazıtları Nedir

Göktürk (Orhun) Yazıtları Nedir Bu alfabe ile yazılan Orhun Yazıtları denen 3 anıt, 730-735 yıllan arasında diktirilmiştir. Bilge Kağan’la kardeşi başkumandan Kül Tigin’in ve Bilge Kağan’ın kayınpederi olan başbakan Bilge Tonyukuk’un, bir ara bir kısmı Çin esaretine düşmüş olan Türk devletini yeniden kalkındırmak için yaptıkları olağan üstü çabayı anlatır. Yazıtlar, Türk edebiyatının en büyük isimlerinden biri olan Yuluğ Tigin tarafından ... Devamını Oku »

Kılıç Kuşanma Nedir

Kılıç Kuşanma Nedir Osmanlı Padişahları, tahta çıktıkları zaman genellikle, yapılan  biat töreninden sonra kılıç alayına da katılırlardı ki, bu tören genellikle padişahlığın ilanında önemli bir yer tutardı. Sultan II. Murad, padişah olduğu haberini Amasya’da aldıktan sonra yanındaki adamlarıyle birlikte Bursa’ya hareket edip şehre yaklaştığı zaman, Bayezid’in damadı Şeyh Emir Buhari hazretleri, Bursa halkı ile şehrin dışına çıkarak yeni Padişahı karşılamış ... Devamını Oku »

Türk Kelimesinin Anlamı

Türk Kelimesinin Anlamı Türk kelimesinin Türkçe’de manası «kuvvetli» demektir. Aslı «Türük» önceleri bu kelime, M.S. VIII. asırda Türk şeklinde söylenmeye başlamıştır. Başlangıçta Türk diye, bugün kullanılan manasıyle Türkçe konuşan bütün kavimler anlaşılmıyordu. Türk kelimesi, Türkçe konuşan kavimlerden yalnız birinin adıydı. M.S. VI. asır ortalarında Göktürkler, Türkçe konuşan kavimlerin başına geçince bütün Türkler’e bu ismin verilmesine sebeb  olmuştur. Daha Devamını Oku »

Yeni Cami Tarihçesi

Yeni Cami Tarihçesi 1598’de İstanbul’da Eminönü’nde yapımına başlandı ve 1663 ‘te tamamlandı.Yeni Cami ya da Valide Sultan Camii, olarak isimlendirilir. III. Murad’ın eşi Safiye Sultan isteğiyle yaptırılmıştır. Davut Ağa cami planının uygulanmasına başladıktan bir ay sonra öldü. Araya yolsuzluklar, ölümler, entrikalar girdi ve eser ancak 1663’te  tamamlandı; tamamlanması için mimar Dalgıç Ahmed Devamını Oku »

Sanayi Devrimi Ve Sonuçları

Sanayi Devrimi Ve Sonuçları XVIII. yüzyılda önce İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi demir ve kömürün asıl enerji kaynağı ve hammaddeyi oluşturduğu bir makineleşme çağıdır. Kömür, buhar ve makinenin birleşiminin ortaya çıkardığı sanayi devrimi önemli ekonomik, siyasal ve toplumsal dönüşümlere yol açmıştır. Buhar gücünün tren ve gemilerde de kullanılmasıyla üretim merkezleri pazar ve ham madde kaynaklarına bağlanmıştır. Sanayi Devrimi’nin Sonuçları 1)Avrupa’da tarım ... Devamını Oku »

Reformun Nedenleri

Reformun Nedenleri 1)Matbaanın Etkisi Ortaçağ’da insanlara nasıl düşünmesi ve neye inanması gerektiğini Katolik Kilisesi öğretiyordu. Matbaa sayesinde artık insanlar Kilise’nin aracılığı olmaksızın bilgilenme olanağı bulmuşlardır. 2)Rönesansın Etkisi Kilise egemenliğinin en önemli dayanaklarından biri olan Devamını Oku »

Şalvar Nedir?Hakkında bilgi

Şalvar Nedir?Hakkında bilgi Çuha ve kaşmirden, atlastan ya da şal ipekten, işlemeli, bol, pantolon. Erkekler yün kumaştan, kadınlar kadife ya da şal ipekten şalvarlar giyerlerdi. Paçaları dar erkek şalvarlarına (potur), genişlerine de (çakşır) denir. Çakşır’ı, ortaoyunu aktörlerinden Devamını Oku »

II.Meşrutiyet Nedir

II.Meşrutiyet Nedir (1908) Anayasayı uygulamayan II. Abdülhamit Mithat Paşa ve arkadaşlarını sürgüne gönderdi, aydınlan sindirdi, ülkeyi 30 yıl baskı yönelimi ile yönetti. Baskı yönetimi karşısında bir kısım aydınlar yurt dışına kaçmak zorunda kaldı ve demokrasi mücadelesine buradan devam edildi. II.Abdülhamit ülkede önemli bazı işler de yaptı. Özellikle Devamını Oku »