Anasayfa » Milli Mücadele Dönemi (sayfa 6)

Milli Mücadele Dönemi

Kuvayı Milliye Nedir

KUVAYI MİLLİYE NEDİR

Kurtuluş Savaşımızı gerçekleştirecek Ulusal Ordumuzun kurulması birdenbire olmamıştır. Aksine, oldukça güç koşullar altında gerçekleştirilmiştir.

Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra, söz konusu antlaşmanın 5. maddesine göre Osmanlı Hükümeti, Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli görülebilecek en aşağı orandaki kuvvetlerin dışında kalanını terhis etmeyi" öngörüyordu. Ayrıca var olan birliklerin sayı ve durumlarını yenen devletlerle görüşerek saptamayı kabul etmişti. Daha sonra yapılan antlaşmalarla, ordunun, 9 kolordu ve 20 tümen halinde organize edilmesi onaylanmıştı. Ancak 16. Mart. 1920'de İstanbul'un resmen işgalinden sonra bu antlaşmalar geçersiz kalmıştı. ;3una karşın Osmanlı Genel Kurmayının az sayıda da olsa çok sayıda ki kolordu, özellikle tümen, alay ve tabur kadrolarını koruması o zamanki durumuna göre, bağımsızlık savaşını başlatan ulusal Türk ordusunun kurulmasında çok yararlı bir etken olmuştur.

Devamını Oku »

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı

ATATÜRK VE KURTULUŞ SAVAŞI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Atatürk (1881-1938) gümrük memuru Ali Rıza Bey ile Zübeyde hanım'ın oğludur.

1899 yılında Harbiye'ye giren Mustafa Kemal, oradan Harp Akademisine geçti ve kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Önce merkezi Şam'da bulunan 5.orduya sonra Selanik'teki 3. orduya atandı. Selanik'teyken İttihat ve Terakki Cemiyetine girdi. 1911'de İtalyanlara karşı savaşmak için Kuzey Afrika'daki Bingazi bölgesine gitti. Derne cephesi komutanıyken binbaşılığa, Sofya askeri ataşeliğine atandıktan sonra yarbaylığa yükseldi.

 

Devamını Oku »