Anasayfa » Milli Mücadele Dönemi (sayfa 3)

Milli Mücadele Dönemi

Mudanya Mütarekesi ve lozan Antlaşması

Mudanya Mütarekesi ve lozan Antlaşması

Zaferi kazanmıştık. Sıra barışa gelmişti. Ulus, uzun süren savaşların yorgunluğu içindeydi. Ülke yakılıp yıkılmıştı. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları bir an önce barışın sağlanmasını istiyorlardı Barış görüşmelerine giden yolda önce silahların bırakılması gerekliydi Bu nedenle 3 Ekim 1922 günü Mudanya’da Türkiye ve batılı devletlerle Yunanistan temsilcileri bir araya geldiler. Türk temsilcisi Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa idi. 12 Ekim 1922’de anlaşma imzalandı. Buna Mudanya Mütarekesi adı verilir. Bu mütarekeye göre 14/15 Ekim 1922 gecesinden başlayarak Türk ve Yunan silahlı kuvvetleri arasındaki çarpışmalar duracaktı. Yunan kuvvetleri Doğu Trakya’dan hemen çekilmeye başlayacaklar ve 15 gün içerisinde burasını boşaltmış olacaklardı.

Mudanya Mütarekesi uluslararası

Devamını Oku »

Yunanlıların İzmir’e Çıkışı

Yunanlıların İzmir’e Çıkışı

Yunanlılar, Avrupalı yandaşlarının desteğiyle 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’e çıktılar. Yunanlıları özellikle İngilizler destekliyordu. İzmir’in Yunanlılarca ele geçirilmesi Anadolu’nun parçalanması planının önemli bölümünü oluşturuyordu. Yunan askerlerinin İzmir’e çıkışı yerli Rumlar tarafından bir bayram sevinci ile karşılanmıştı. Yunan askerlerini birer

Devamını Oku »

Mondros Ateşkes Antlaşması Ve Sonuçları

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI VE SONUÇLARI

Osmanlı İmparatorluğunun yenik sayılması üzerine barış istendi. Antlaşma için görüşmeler Limni adasının Mondros limanında, Agamennon zırhlısında başladı. Türk heyetine Bahriye Nazırı Rauf Bey (Orbay), İtilaf Devletleri adına, İngilizlerin Akdeniz filosu komutanı Amiral Calthorpe başkanlık etmekte idiler. Beş oturumdan sonra Mondros Müterakesi 30 Ekim 1918 tarihinde imzalandı. Bu antlaşmadaki koşullar daha önce İtilaf Devletlerince saptanmış olup Amiral Calthorpe, yalnız bu koşulları Türk delegelerine imzalatmakla görevliydi. Antlaşmanın koşullan çok ağırdı. "Fakat Amiral Calthorpe'nin 30 Ekim günü yapılan görüşmeler

Devamını Oku »

I.Dünya Savaşı Ve Osmanlı İmparatorluğu

I.Dünya Savaşı Ve Osmanlı İmparatorluğu

Avrupa’da endüstri devrimini gerçekleştirmiş devletlerin ekonomi ve sömürgecilik alanındaki yarışması özellikle Almanya ile İngiltere ve Fransa arasında, büyük bir yarışma doğurmuştur. Bu yarışmanın sonucu olarak Avrupa'da devletler arasında kutuplaşmalar çıktı. Fransa, İngiltere, Rusya İtilaf Devletleri adıyla bir pakt, Almanya da Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan'la İttifak Devletleri adıyla bir pakt oluşturdu. Bu iki kutbun sürtüşmeleri Avrupa'da savaşı kaçınılmaz kılmıştı. Bir kıvılcım savaşı çıkartabilecekti. Nitekim Avusturya veliahdının bir Sırp milliyetçisince Saraybosna'da

Devamını Oku »

Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı

ATATÜRK'ÜN SAMSUN'A ÇIKIŞI

Mustafa Kemal Paşa, 16 Mayıs 1919 da Samsun'a gitmek üzere Bandırma vapuruna binmeden önce, Bahriye Nezaretinden hiçbir dostu, Bandırma ile yolculuğa çıkmasını Önermiyordu. Çünkü, tekne çok eski, çürük ve bakımsızdı. Fakat O, gitmeye kesin kararlıydı. Ancak, o sırada Savunma Bakanlığının, işgal kuvvetlerinin Karadeniz Komutanı General MİLN'a; hangi teknelerin askeri araç sayılamıyacağı konusunda vereceği yanıtı bekliyordu. Çünkü, Mondros Mütarekesi gereğince

Devamını Oku »

Milli Mücadele Dönemi Kronolojisi

Milli Mücadele Dönemi Kronolojisi

22.05.1919    Mustafa Kemal Paşa’nın Sadarete raporu: “Millet yekvücut olup, egemenlik esasını ve Türklük duygusunu hedef almıştır.”

27.05.1919    Tutuklu ittihatçıların İngilizler tarafından Malta Adası’na götürülmesi.

28.05.1919    Ödemiş civarında Yunanlılarla milli kuvvetler arasında ilk çarpışma.

29.05.1919    Yunanlılar’a karşı Türk askeri kuvvetlerinin ilk silahlı savunmasının Ayvalık’ta başlaması.

06.06.1919    Sadrazam Damat Ferit’in bir heyetle Paris Konferansı'na hareketi.

08.06.1919    Harbiye Nezareti’nin Mustafa Kemal Paşa’yı geri çağırması.

21.06.1919    Mustafa Kemal Paşa’dan İstanbul’da bazı

Devamını Oku »

Sevr ve Lozan Antlaşmalarının Karşılaştırılması

Sevr ve Lozan Antlaşmalarının Karşılaştırılması

1.Sınırlar

a .Trakya Sınırı:

Sevr'de: Çatalca hattından biraz ilerde bulunan Podima - Kalikratya hattı.

Mart 1921 önerisinde : Söz konusu edilmemiştir.

Mart 1922 önerisinde: Tekirdağ bizde; Babaeski, Kırklareli ve Edirne Yunanlılarda kalmak üzere bir hat.

Lozan'da : Karaağaç da bizde olmak üzere Meriç hattı.

b . İzmir bölgesi:

Sevr tasarısında: Bu bölgenin sınırları Kuşadası, Ödemiş, Salihli, Akhisar ve Kemer iskelesine az çok yakın yerlerden geçmektedir.

Bu bölge Türk egemenliğinde kalacak; ama Türkiye bu egemenliği kullanma hakkını Yunanistan'a verecek; Türk egemenliğinin belirtisi olarak İzmir şehrin dış direklerinden  birinde Türk bayrağı bulunacaktı. Bir gölge meclisi toplanacak ve beş yıl sonra bu meclis, bölgeyi temelli Yunanistan'a katmaya karar verebilecekti.

Mart 1921 Önerisinde: İzmir bölgesi Türk egemenliğinde kalacak, İzmir şehrinde bir Yunan kuvveti bulunacak ve İzmir bölgesinin geri kalan yerlerinde, çeşitli soydan halkın sayısı

Devamını Oku »

Kurtuluş Savaşında Hindistan’dan Gelen Para Yardımı

KURTULUŞ SAVAŞINDA HİNDİSTAN'DAN GELEN PARA YARDIMI

Kurtuluş Savaşı sırasında Hindistan Hilâfet Komitesi’nin gönderdiği paralar Sovyet Rusya’nın yardımı seviyesinde olmasa bile ayrı bir anlam taşımaktaydı. Türklerin emperyalist güçlere karşı baş kaldırışını saygıyla karşılıyor, yeni kurulan milli hükümete olan inanç, sevgi ve saygılarının ne kadar içten olduğunu gösteriyordu.

16 Kasım 1921 günü İstanbul’dan Hâmit Bey şu bilgileri vermekteydi: “Bu arada Londra aracılığı ile Mustafa Kemal Paşa adına 20.000 İngiliz lirası gönderilmiştir. Bundan başka göndermelerin devam edeceği, Osmanlı Bankası’na gönderilen

Devamını Oku »

Milli Mücadelede Rusya’dan Gelen Paralar

Milli Mücadelede Rusya'dan Gelen Paralar

Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşına girmeden önce mali ve ekonomik durumu itibariyle korkunç bir borçlanmanın içinde ve kapitülasyonlar sebebiyle de acıklı bir durumda idi. Bu ağır yükün altında her geçen gün biraz daha ezilirken, Birinci Dünya Savaşının büyük baskısı da üstüne eklenmiş ve İmparatorluk çökerek, perişan bir hale düşmüştü. Esarete ve Türklüğün yok olmasına tahammül edemeyen bu asil millet, yurdunu parçalayanlara ve istilâ ordularının Anadolu içlerine doğru ilerleyişine baş kaldırınca, bir diğer acıklı mesele ortaya çıkmış oldu. Düşmana karşı koymak, şerefle direnmek için de silah gerekliydi. Halk yoksuldu. Köylü ne ürünü ekebilmiş ne de hasatını yapabilmişti. Arka arkaya gelen Trablusgarp harbi, Balkan Harbi ve Birinci Dünya Harbi’nden sonra, şimdi de istiklâl Harbi, Anadolunun insan ve maddi

Devamını Oku »

Milli Mücadelenin Başlaması

MİLLİ MÜCADELENİN BAŞLAMASI

Osmanlı Devleti ile Müttefik Devletler arasında Birinci Dünya Savaşından sonra silâhlı çatışmaya son veren Mondros Mütarekesi, Limni Adasının Mondros limanında demirli Agamemnon isimli İngiliz savaş gemisinde, 30 Ekim 1918 de, Türk Temsilci Heyeti Başkanı Bahriye Nasırı Hüseyin Rauf (Orbay) ile, Müttefikler adına, Amiral Galthorpe tarafından imzalanmıştır. Mütarekenin imzalanması sırasında, Osmanlı Devletinin Arap ülkeleriyle diğer bazı yerleri Müttefik Devletlerin fiilî işgali

Devamını Oku »