Anasayfa » Milli Mücadele Dönemi (sayfa 2)

Milli Mücadele Dönemi

Milli Mücadele’de Güney Cephesi

Milli Mücadele’de Güney Cephesi Mondros Antlaşması’nın uygulanışı sırasında Fransızlar, Mersin ve Adana dolaylarını, İngilizler Gaziantep, Urfa ve Maraş’ı işgal etmişlerdi. Osmanlı topraklarının paylaşılması konusunda İngiltere ve Fransa arasında 15 Eylül 1919’da imzalanan bir antlaşma gereğince, İngilizler Gaziantep, Urfa veMaraş’ı Irak ve Musul’a karşılık Fransızlara bıraktılar. Çekilen İngiliz kuvvetlerinin yerini Fransızlar aldı. Fransız kuvvetleri, Mersin’den Devamını Oku »

Trakya’nın İşgali

Trakya’nın İşgali Trakya savaşları, 20 Temmuz 1920 günü Marmara Ereğlisi’ne ve Tekirdağ’ına Yunan çıkarmasıyla başladı. Trakya’daki Cafer Tayyar Paşa komutasındaki Türk birlikleri Tekirdağ’ında kısa bir direnmeden sonra dağıldı. Yunan Ordusu, kuzeye doğru 4 ayrı koldan yürüyüşe geçti. Çorlu’ya, Devamını Oku »

Milli Mücadele Dönemindeki Cepheler

Milli Mücadele Dönemindeki Cepheler Ege Cephesi Yunanlılar, İzmir’e çıktıktan sonra Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başlayınca, İstanbul Hükümetinin görüşüne aykırı olarak, silahına sarılan Türk vatanseverleri, çeteler kurmak suretiyle Ayvalık, Aydın, Nazilli ve Salihli cephelerinde Yunan ordusunun karşısına dikildiler. «Kuvayi Milliye» adını alan bu milli kuruluşlar, Ege cephesinde düşmanın ileri hareketini her yerde ateşle karşıladılar. Bu çete savaşlarına Devamını Oku »

Türkiye Afganistan Antlaşması

Türkiye Afganistan Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, 1921 yılı mart ayında Moskova’da iki devletle dostluk ve yardımlaşma antlaşması yaptı. Rus-Bolşevik Hükümeti’yle Ankara Hükümeti temsilciler kurulu arasında süren görüşmeler sırasında Moskova’da bulunan Afganistan temsilcileriyle Devamını Oku »

Moskava Antlaşması

Moskava Antlaşması 16 Mart 1921 1.Dünya Savaşı’nda itilaf Devletlerinin yanında, Osmanlı Devleti’ne (karşı savaşan Rusya, Ekim 1917’de Rus Bolşevik devriminin başlamasıyla çetin bir iç savaş içine girmişti. Ülke yönetimine egemen olan Çarlık diktasına karşı savaş veren Bolşevikler, hükümeti ele geçirdiler. Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adını aldı. Sovyetler, müttefikleriyle barış yaparak savaştan çekildiler. 1. Dünya Savaşı sona erince, itilaf Devletleri, Rusya’da ... Devamını Oku »

Çerkez Ethem İsyanı

Çerkez Ethem İsyanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, iç güvenliği sağlamak, vatan topraklarında yayılan düşman kuvvetlerine karşı kesin bir sonuç almak için yasalara dayanan işlerliği uygulamak zorundaydı. Batı savaş hatlarındaki Çolak İbrahim komutası altında bulunan 2. Kuvay-i Seyyare birlikleri, 3. Süvari Tümeni adıyla düzenli ordu birliği biçimine getirilerek Ankara’ya alındı. Sarı Efe birliğine 33. Süvari Alayı ve Gök Devamını Oku »

Heyet-i Temsiliye’nin İlk Ankara’ya Gelişi

Heyet-i Temsiliye’nin İlk Ankara’ya Gelişi Heyet-i Temsiliye’nin Sivas’tan Anadolu’nun her bölgesini yönetmesinin olanaksız olduğu geçen süreç içinde belli olmuştu. Günün ulaştırma araçları yeterli değildi. Batı Anadolu’yla yakından bağlantı kurmak gerekiyordu. Tek haberleşme aracı telgraftı. İstanbul’dan yazılan telgrafları önce Ankara alıyor, özetleyerek Devamını Oku »

Ankara Antlaşmasının Önemi

ANKARA ANTLAŞMASININ ÖNEMİ

 Kurtuluş savaşı sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Fransa arasında yapılmıştır (20 ekim 1921). Fransızlar, Mondros ateşkes antlaşmasından sonra haksız olarak Adana, Antep, Maraş ve Urfa’ya girmişlerdi. Buralarda, Türklere karşı Ermenilerle işbirliği yaparak onlardan yardımcı alaylar kurdular. Ülke yönetiminde Ermenilerden yararlanmaya kalkıştılar. Bu durum üzerine kahraman ve onurlu halkımız hemen yıpratıcı bir savaşa başladı. Fransızlar, Türk topraklarında başarı sağlayamayacaklarını anladılar. Ayrıca Yunanlara

Devamını Oku »

Kurtuluş Savaşı Muharebeleri

Kurtuluş Savaşı Muharebeleri

10 ocak 1920 Batı Anadolu’daki tümenlerin Heyet.i Temsiliye emri altına alınışı.

17 ocak 1920 Urfa’da Fransızlarla karşı çarpışmaların başlaması.

3 mart 1920 Yunanlıların İzmir cephesinde

Devamını Oku »

Kurtuluş Savaşındaki Siyasi Olaylar

Kurtuluş Savaşındaki Siyasi Olaylar

19 Mart 1919 Şark Vilâyetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Erzurum şube, sinin açılışı.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı.

8 Temmuz 1919 Atatürk’ün askerlikten ayrılması.

23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi’nin açılışı.

4 Eylül 1919 Sivas Kongresi’nin

Devamını Oku »