Anasayfa » Milli Mücadele Dönemi

Milli Mücadele Dönemi

Doğu Harekatı

Doğu Harekatı Birinci Dünya Savaşında Rusyanın (1917’de) yenilgisinden sonra, Kafkasyanın güneyinde (Erivan – Gümrü – Kars) yöresinde bir Ermenistan Devleti kurulmuştu. Bu devlet «Taşnak Partisi» tarafından idare edilmekte ve İtilâf devletlerince de desteklenmekteydi Ermeniler, Türkiye’nin içine düştüğü bunalımı fırsat bilerek, Türklere karşı düşmanca hareketlere girişmeye başladı. Mondros Devamını Oku »

Kars Milli İslam Şurası

Kars Milli İslam Şurası 1877 deki idari düzene göre üç sancak anlamına Arapça “Elviye-i Selase” dediğimiz Kars, Ardahan ve Batum’dan ordumuz mütareke hükümlerine göre 1914 sınırı gerisine çekilmek zorunda kalınca doğudan Ermenistan ve kuzeyden Gürcistan Cumhuriyetlerinin itsilasına engel olmak üzere ”Wilson Prensiplerine” göre 5 Kasım 1918’de Kars Milli İslam Şurası adıyla ilk Devamını Oku »

Kurtuluş Savaşında Doğu Anadolu

Kurtuluş Savaşında Doğu Anadolu Birinci Dünya Savaşında Rusya’nın (1917’de) yenilgisinden sonra, Kafkasya’nın güneyinde (Erivan – Gümrü – Kars) yöresinde bir Ermenistan Devleti kurulmuştu. Bu devlet «Taşnak Partisi» tarafından idare edilmekte ve İtilaf devletlerince de desteklenmekteydi Ermeniler, Türkiye’nin içine Devamını Oku »

Urfa Savunması Hakkında Bilgi

Urfa Savunması Hakkında Bilgi Fransızların Ermeni azınlığına dayanarak bu kentte de aynı uygulamalar içinde oldukları görüldü. 29 Aralık 1919’da, Urfa Jandarma Komutanlığına atanan Yüzbaşı Ali Saip (Ursavaş) kendisine verilen yönerge gereğince Fransızların bu bölgeden çıkarmak amacıyla örgüt kurma çalışmalarında bulundu. Komutasındaki Devamını Oku »

Misak-ı Milli’nin Kabulü

Misak-ı Milli’nin Kabulü (28 Ocak 1920) Meclis toplanıp, çalışmalara başladıktan sonra ilk iş olarak ülkenin siyasi bütünlüğünü tayin ve garanti eden bir konuyu ele almıştı ki, bu Misak-ı Milli dir. (Yani Milli Ant’dır). Misak-ı Milli özel anlamı ile Sivas Kongresinde tesbit edilen vatan sınırlarının, milli ve değişmez olduğu Devamını Oku »

Pontos Meselesi Nedir?

Pontos Meselesi Nedir? Merkez Ordusu bölgesindeki  isyanlardan başka birde Pontos olayı vardır. 1. Dünya savaşı sırasında, dıştan yurda sokulan silahlarla ve Rum patrikhanesinin teşvik ve yardımları ile Pontos sevdasına düşen Rumlar Amerika’daki azınlık halinde bulunan Rum ve Ermeniler’in propagandaları ile Samsun – Çarşamba – Bafra – Erbaa Rum köyleri halkı silahlanarak Amasya ve Samsun – Tokat bölgesinde Devamını Oku »

Gizli Londra Antlaşması (26 NİSAN 1915)

Gizli Londra Antlaşması (26 NİSAN 1915) Müttefikler, İtalya’yı uzun süredir ittifak antlaşmaları ile bağlı bulunduğu Almanya ve Avusturya – Macaristan’dan koparıp kendi yanlarında savaşa sokmak için Osmanlı İmparatorluğu üzerinde bazı toprak taleplerini kabul etmek zorunda kalmışlardı. Bu bakımdan imza ile birlikte yürürlüğe giren gizli Londra Anlaşması imzalanmıştı. Bazı Önemli Maddeler Madde 8. İtalya halen işgalinde bulunan 12 ada üzerinde tam ... Devamını Oku »

Londra Konferansı

Londra Konferansı 1.İnönü Savaşı’nın sonucu ve Türk-Rus ilişkilerindeki gelişme, İtilaf Devletlerini yeniden Sevr Antlaşması’nı gözden geçirmek çizgisine getirmişti. 25 Ocak 1921 günü, toplanan Paris Konferansı, Londra’da bir konferansın toplanmasına karar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, ilk kez konferansa çağrılıyordu. Çağrı, İstanbul Hükümeti’ne yapılmış, Türk kurulunun arasında Ankara Hükümeti temsilcilerinin, de bulunması bildirilmişti.Ankara Hükümeti’nin doğrudan doğruya konferansa Devamını Oku »

Ermenistan Ve Gürcüstan Sorunu

Ermenistan Ve Gürcüstan Sorunu 1.Dünya Savaşı sonlarında, Kafkasya’nın güneyinde, Ermenistan ve Gürcistan devleti kurulmuştu. Ermenistan, Taşnak partisi yönetiminde yönetilirken, İtilaf Devletlerinden sürekli yardım görüyordu. Mondros Antlaşması öncesi ve özellikle sonrasında, Ermenistan’da Türk kıyımı yapılıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın verdiği öneriyi benimseyerek, Devamını Oku »

İtilaf Devletlerinin barış Teklifleri

İtilaf Devletlerinin barış Teklifleri Sakarya Zaferi ve Ankara Antlaşması sonrasında itilaf Devletleri, İngiliz görüşünü benimseyerek Sevr Antlaşması maddelerinde değişikliği öngören bir barış önerisinde bulundular. 22 Mart 1922 günü, Türkiye ve Yunanistan’a bir nota vererek önce ateşkes önerisinin koşullarını bildirdiler. Ateşkes koşulları öz olarak aşağıdaki biçimde özetlenebilir: 1.Türk ve Yunan birlikleri arasında 10 km. Devamını Oku »