Anasayfa » kpss Kısa Tarih Notları

kpss Kısa Tarih Notları

Dört T planı Nedir? Kısaca

Dört T planı Nedir Kısaca Ermeniler’in büyük Ermenistan’a ulaşmak yolundaki ilk hedefleri dört T planı olarak adlandırılabilecek olan amaçlarına ulaşmaktır. dört T planı kısaca tanınma, tazminat, ve toprak yani, sözde Ermeni sorununu dünyaya kabul ettirip Türkiye tarafından tanınacak, sözde Devamını Oku »

Versailles (Versay) Barış Antlaşması

Versailles (Versay) Barış Antlaşması (28 Haziran 1919) Çok ağır şartlar taşıyan Versay antlaşması Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre; Almanya Alsas-Loren’i bölgesini Fransa’ya bıraktı. Bütün deniz aşırı topraklarını İngiltere, Fransa, Belçika ve Japonya’ya bıraktı. Almanya, Avusturya ile birleşmemeyi ve siyasi ittifak kurmamayı garanti etti. Almanya, Yugoslavya ve Çekoslovakya’yı tanımak zorunda kaldı. Askerlik mecburiyeti kaldırıldı.ordusu sayısı 100.000 kişiyi ... Devamını Oku »

İstiklal Marşı’nın Kabulü Kısaca

İstiklal Marşı’nın Kabulü Kısaca(12 Mart 1921) Doğuda Ermenilere, batıda Yunanlılara, güneyde Fransızlara karşı verilecek mücadelede I. TBMM; Türk milletinin cesaretini artırmak, vatan ve millet sevgisini güçlendirmek, bağımsızlık ve özgürlük isteğini dile getirmek için bir marşın yazılmasını Devamını Oku »

Londra Konferansı

Londra Konferansı (21 Şubat -12 Mart 1921) Konferansın toplanmasında: -I. İnönü Zaferi üzerine, itilaf Devletlerinin kendi aralarında çıkan görüş ayrılığına son vermek istemeleri, -Doğu Cephesi’nde Ermeniler’in başarısız olması, -Sovyet Rusya ile TBMM Hükümeti arasında başlayan iyi ilişkilerden Batılı devletlerin kaygı duyması, -Güney Cephesi’nde Fransızlara karşı kazanılan başarılar etkili olmuştur. Konferansın Gelişimi: İtilaf Devletleri, konferansa Osmanlı Hükümeti’ni davet ettiler, Osmanlı Hükümeti’yle ... Devamını Oku »

Dağılma Dönemi Osmanlı – Fransız İlişkileri

Dağılma Dönemi Osmanlı – Fransız İlişkileri Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlayan Osmanlı – Fransız dostluğu, Fransız ihtilali’ne kadar sürdü. İhtilal, Avrupa’yı ilgilendiren bir sorun olarak görülmüş, ihtilalin yaydığı düşüncelerden Avrupa monarşileri tedirginlik duyarken, Osmanlı Devleti endişe duymamıştır. Hatta Fransa’nın yeni rejimini tanımıştır (1795). Ancak Mısır’ın Fransızlar tarafından işgal edilmesi ile ilişkiler bozulmuştur. Fransızlar, Napolyon Bonapart komutasında Devamını Oku »

Brest-Litovks Antlaşması-kpss

Brest-Litovks Antlaşması-Kpss Bolşevik Hükümet daha iktidarı ilk ele aldığı gün halka barış yapacağını vaadetmişti. Gerçekten Dışişleri Komiseri Trotsky, 21 Kasım 1917’de Müttefik elçilerine verdiği notalarda bütün cephelerde mütareke yapılmasını istedi. Ayrıca hükümet, Çarlık hükümetinin bütün gizli antlaşmalarını açıkladı. Osmanlı Devleti’ni paylaştıran antlaşmalar da bu suretle açığa vurulmuş oluyordu. Gizli antlaşmaların açıklanmasının amacı, gerek Rus halkının, gerek Devamını Oku »

Tarih Nedir

Tarih Nedir Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının kültür ve uygarlıklarını, ekonomik, siyasal, sosyal gelişmelerini yer ve zaman göstererek neden  sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak objektif olarak araştıran ve aktaran bilim dalıdır. Tüm tarihsel olayların yerel, ulusal veya evrensel bir sonucu vardır. Tarihsel olayı Devamını Oku »

Mudanya Ateşkes Antlaşması Özeti

Mudanya Ateşkes Antlaşması Özeti Büyük kahramanlıklarla göstererek kazanılan Kurtuluş savaşından sonra,  İtilaf devletleri (İngiltere, Fransa, İtalya) ve Türkiye arasında imzalanmıştır (11 ekim 1922). Batı Anadolu, Yunan işgalinden  kurtulduktan  sonra, öncelik sırası  İstanbul ve Çanakkale  boğazlarıyla Trakya’ya gelmişti. İngiltere,  İstanbul’un Türklere verilmesini uygun görmekteydi.Fakat bununla  birlikte Trakya’nın verilmesini istemiyordu. Fakat, Fransa Devamını Oku »

Montrö Antlaşması Nedir ?

Montrö Antlaşması Nedir ? Boğazların yönetimini kesin olarak Türkiye’ye bırakmıştır (1936). Bu antlaşmaya Büyük Britanya, Fransa, Japonya, Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Romanya, Avusturya, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye, katılmıştır.Lozan antlaşmasına göre, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının iki Devamını Oku »

Wilson İlkeleri Ve Savaşın Sona Ermesi

WİLSON İLKELERİ VE SAVAŞIN SONA ERMESİ

WİLSON İLKELERİ:

1-Savaş sonunda galip devletler,kaybeden devletlerden toprak almayacaklar ve yenilen devletler tazminat ödemeyecekler.

2-Bir daha böyle ağır sonuçları olan savaş olmasın ve barış sürekli olsun diye Cemiyet-i Akvam yani Milletler Cemiyeti kurulacak.

3-Devletler arası gizli Antlaşmalara son verilecekti.

Osmanlı devletinde türklerin yoğun

Devamını Oku »