Anasayfa » Kim Kimdir

Kim Kimdir

Anadolu’da Müslüman Araplar

Anadolu’da Müslüman Araplar Müslüman Araplar, 632’de Peygamber’in ölümüyle Arabistan’dan taşındılar. Sasaniler’i yıkıp Irak, iran ve daha uzaklara hakim oldular. Bizans’tan Mısır’ı, Filistin’i, Suriye’yi, Anadolu’nun Fırat ve Toroslar’a kadar olan kısmını aldılar. Müslüman üstünlüğü başladı. 634’ten 1769’a kadar dünyanın en güçlü devleti, şu veya bu Müslüman imparatorluğu oldu. XI. asrın ilk çeyreğinde üstünlük, Araplar’dan Türkler’e geçti. Araplar 66M9, 674-81, 715-17, 781’de ... Devamını Oku »

Maksim Tank Kimdir ?

Maksim Tank Kimdir ? (1912 Pilkovşitina/Minsk): Belorus-Sovyet şair. Bir köylü çocuğu olan Tank, ülkesinin Polonya işgali altındaki bölgesinde toplumcu yayın organları için yaptığı çalışmalar yüzünden birçok kez tutuklandı. Savaş sırasında çeşitli cephe gazetelerine yazılar yazdı. Belorusya Yazarlar Birliği Başkanı olan Tank’ in ilk şiirleri, 1931’de, yasadışı yayın organlarında yayımlanmış; Na etapach (1936, Tutuklu Kamplarında) adlı şiir kitabı ile Naraç Gölü ... Devamını Oku »

Şeker Ahmet Paşa Kimdir?

Şeker Ahmet Paşa Kimdir (1841 – 1907) Sergisi ve tekniği ile Batı’ya pencere açan ressam. Klasik Türk resminin ustası olduğu kadar Batılı anlamda resim sanatının da  ilk öncülerinden biridir. Çok yumuşak huylu, hoşgörür bir insan olduğu için kendisine şeker lakabı uygun görülmüş. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’de öğrenci resimde yeteneğiyle çabuk tanınan Devamını Oku »

Halit Ziya Uşaklıgil Kimdir

Halit Ziya Uşaklıgil Kimdir (1867 İstanbul – 1945 İstanbul) Türk romancı, hikayeci ve yazar. Bir halı tüccarının oğlu olan Uşaklıgil, düzenli bir öğrenim görmedi, Fransızca öğrendi. İzmir’de baba mesleğiyle ilgilendi (1883/84). İzmir Rüştiyesi’nde Fransızca dersi verdi; Osmanlı Bankası’nda çalıştı; arkadaşlarıyla dergi çıkardı «Nevruz», 1884; »«Hizmet», 1886 Reji İdaresi’ ne girdi, İstanbul’a atandı (1893). Batılılaşma yanlısı yenilikçi bir Devamını Oku »

Sabiha Gökçen Kimdir ?

SABİHA GÖKÇEN KİMDİR. Sabiha Gökçen, Mustafa kemal’in manevi kızı, dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve ilk Türk kadın pilotudur. 22 Mart 1913’te Bursa’da dünyaya geldi. Anne ve babasını çok küçük yaşta kaybetti ve abisi tarafından büyütüldü, 1925’te Mustafa kemal’in  Bursa ziyaretinde Hünkar Köşkünde konakladığı sırada kendisine ulaşarak okumak istediğini söylemesi üzerine  Mustafa Kemal’in,abisinden izin alarak Devamını Oku »

Ziya Paşa Kimdir?

Ziya Paşa Kimdir? Tanınmış Türk şairi ve edebiyatçısıdır (1825 – 1880). İstanbul’da doğdu. Bayezit rüştiyesini bitirdi. Farsça öğrenmek için ders aldı. On yedi yaşında memur oldu. Divan edebiyatı ile ilgilendi. Bu yolda şiirler yazdı. Mustafa Reşit Paşanın yardımıyla saraya üçüncü katip olarak girdi (1855). Fransızca öğrendi. Abdülaziz zamanında sadrazam Devamını Oku »

Zağanos Paşa Kimdir?

Zağanos Paşa Kimdir? Tanınmış Osmanlı veziridir (Öl. 1460). Aslı hakkında kesin bilgi yoktur. Rum veya Sırp asıllı olduğu söylenir. Şehzade Mehmet (II. Mehmet), Manisa’da sancakbeyi iken ona lalalık yapması görevi verildi.I.Murat’ın kül Fatma Sultanla evlenerek damat oldu. Kendi kızını da II. Mehmetle evlendirdi. II. Murat’ın padişahlığa Devamını Oku »

Vizigotlar Kimdir?

Vizigotlar Kimdir? M.Ö III. yüzyılda Karadeniz’in kuzey kıyılarına yerleşerek büyük bir imparatorluk kuran Gotların bir koludur, öteki kola Ostrogotlar denir. Hunların önünden kaçan Vizigotlar, Romalılar tarafından Tuna’nın kuzeyinde Dakya’ya (Dacıae) yerleştirildiler. Kısa bir süre sonra,Roma memurlarından kötülük gördükleri için ayaklandılar. Trakya’ya doğru Devamını Oku »

Vehhabiler Kimdir? Vehhabilik Nedir

Vehhabiler Kimdir? Vehhabilik Nedir Arabistan’da çıkan Vehhabiye mezhebinden olanlara denir.Bu mezhep, XVIII. yüzyılda Abdülvehhap bin Muhammed tarafından kuruldu Vehhabilik, Sünnilikten ibadet yönün den ayrılır. Vehhabilere göre, dinin ge­rektirdiği ibadetleri yapmamak küfür dür. Namaz kılmayanlar kafirdir. Peygamberlerden ve evliyalardan yardım istemek Devamını Oku »

Stalin Kimdir?

Stalin Kimdir? (Yosif Visarionoviç Cugaşvili), Sovyet devlet adamıdır (1879 – 1953). Gürcistan’da Gori kasabasında doğdu. Bir kunduracının oğludur. Tiflis Meslek okuluna girdi (1894). İhtilalcı düşüncelerin etkisinde kaldı. Gürcü sosyalist grubuna girdiği için okuldan atıldı. Marx’ çıydı. Tiflis Gizli Sosyal  Demokrat komitesine üye yazıldı (1901). Batum’da tutuklandı. 1903 – 1912 yılları arasında beş kez Sibirya’ya sürüldü. Lenin tarafından Pravda’yı çıkarmakla görevlendirildi. ... Devamını Oku »