Anasayfa » Atatürk’ün Söylediği Sözler (sayfa 4)

Atatürk’ün Söylediği Sözler

Atatürk’ün Ekonomi İle İlgili Sözleri

Atatürk'ün Ekonomi İle İlgili Sözleri

-Türk milleti, bütün tarihinde harp meydanlarında birçok zafer taçlan giymiştir. Bununla övünür, daima övünecektir. Ancak, bu övünç tacını daha çok süsleyerek milletin başında tutabilmek için diğer bir sahada da mutlaka muvaffak olması lâzımdır. O da iktisattır.

-Siyasî, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa husule gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.

-Ben, ekonomik hayat denince; ziraat, ticaret, sanayi faaliyetlerini ve bütün bayındırlık, işlerini, birbirinden ayrı düşünülmesi doğru olmayan bir bütün sayarım. Bu vesile ile şunu da hatırlatmalıyım ki, bir millete bağımsız hüviyet ve kıymet veren siyasî makinesinde, devlet, fikir ve ekonomik hayat mekanizmaları, birbirine bağlı ve birbirine tabidirler; o kadar ki, cihazlar birbirine uyarak aynı ahenkte çalıştırılmazsa, hükümet makinesinin motris kuvveti israf edilmiş olur, ondan beklenen tam verim elde edilemez. Onun içindir ki, fikir ve ekonomik sahalardaki faaliyet ve başarıları neticelerinin bileşkesiyle ölçülür.

-Bilirsiniz ki, ekonomisi zayıf olan bir millet fakirlik ve yoksulluktan kurtulamaz, toplumsal ve siyasî felâketlerden yakasını kurtaramaz.

-Bu geniş memleketi bayındır bir hale çevirmek lâzımdır. Bu halk, zengin olmaya mecburdur. Memleket bayındır olmazsa, bu halk zengin olmazsa, size hâlâ yaşamak imkânından bahsederse inanmayınız.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Milli Egemenlik Hakkında Söylediği Sözler

Atatürk'ün Milli Egemenlik Hakkındaki Sözleri

-Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısının ruhu millî egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Bir milletin egemenliğini anlayabilmesi ve onu güvenle koruyabilmesi bir-takım özel niteliklere ve üstün eğitime sahip olmasına bağlıdır. Bir millet ki siyasî eğitiminde, sosyal eğitiminde, vatan sevgisinde noksan vardır, öyle bir millet, egemenliğini lüzumlu derecede kuvvetle elinde tutamaz.

-Millî egemenlik uğruna canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.

-23 Nisan, Türkiye millî tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönem noktasıdır. Bütün bir düşmanlık cihanına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Dış Politika Ve Barış Hakkında Söylediği Sözler

 

ATATÜRK'ÜN DIŞ POLİTİKA VE BARIŞ HAKKINDA SÖYLEDİĞİ SÖZLER

 

-Türk Cumhuriyeti'nin en esaslı prensiplerinden biri olan "yurtta barış, dünyada barış" gayesi, insaniyetin ve medeni¬yetin refah ve ilerlemesinde en esaslı etken olsa gerektir. Buna elimizin geldiği kadar hizmet etmiş ve etmekte bulunmuş olmak bizim için övünülecek bir harekettir.

 

-Komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek Türkiye siyasetinin esasıdır.

 

-Türkiye'nin güvenliğini gaye tutan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti bizim daima prensibimiz olacaktır.

 

-Şuna da inanıyorum ki, eğer devamlı barış isteniyorsa, kütlelerin vaziyetlerini iyileştirecek uluslararası önlemler alınmalıdır. İnsanlığın bütününün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları, kıskançlık, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.

 

-Olaylar, Türk milletine iki önemli kuralı yeniden hatırlatıyor. Yurdumuzu ve haklarımızı savunacak güçte olmak. Barışı koruyacak uluslararası çalışma birliğine önem vermek.

 

-Bizim aydınlık ve uygulanabilme kabiliyeti gördüğümüz siyasî meslek, millî siyasettir. Dünyanın bugünkü umumî şartları ve asırların dimağlarda ve karakterlerde biriktirdiği gerçekler karşısında hayalci olmak kadar büyük hata olamaz. Tarihin ifadesi budur, ilmin, aklın, mantığın ifadesi böyledir.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Basın İle İlgili Sözleri

Atatürk’ün Basın İle İlgili Sözleri ‘’Bir toplumu yönlendiren ve yöneten insanlar için, toplumun talihi üzerinde karar vermek durumunda bulunan dostlar ve düşmanlar için ölçü, bu topluluğun kamuoyundan anlaşılan yetenek ve değerdir. Bu nedenle milletler, kamuoyunu dünyaya tanıtmak zorunluluğundadır. Bütün dünya kamuoyu hakkında bilgi sahibi olma ise, yaşam gereklerinin düzenlenmesi için şüphesiz gereklidir. Bu hususta ise var olan araçların birincisi ve ... Devamını Oku »

Atatürk’ün Spor Hakkındaki Düşünceleri

Atatürk spor hakkındaki düşünceleri

Sağlık ve sosyal yardım konularında izlediğimiz amaç şudur: Milletimizin sağlığının korunması vekuvvetlendirilmesi , ölümün azaltılması ,nüfusunun artırılması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların etkisiz hale getirilmesi, bu yolla millet bireylerinin dinç ve çalışmaya yetenekli bir halde sağlıklı vücutlar olarak yetiştirilmesi…’’(19922)

‘’Sporda tek ve belli bir amaç gözetmek gerekir.Sporu ya propaganda için yapacağız.’’(1923)

Ünlü güreşci Kurt dereli Mehmet’e yazdığı mektup:

‘’Seni cihanda büyük ün almış bir Türk güreşcisi olarak tanıdım.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Kadın Haklarıyla İlgili Söylediği Sözler

            

ATATÜRK'ÜN KADIN HAKLARIYLA İLGİLİ SÖYLEDİĞİ SÖZLER

      - Şuna inanmak lazımdır ki,dünya yüzünde gördüğümüz  her şey kadının eseridir.

        -Erkeklere ilk öğüdü, ilk eğitimi veren ve onun üzerinde ilk analık nufus  ve tesirini  kuran kadındır.

       -Daha endişesiz ve korkusuzca ,daha dürüst olarak yürüyeceğimiz yol vardır.Büyük Türk kadınını çalışmalarımıza ortak yapmak,hayatımızı onunla beraber yürütmek,Türk kadınını ilmi,ahlaki,,sosyal ,ekonomik hayatta erkeğin ortağı,arkadaşı,yardımcısı ve koruyucu

Devamını Oku »

Atatürk Diyor ki

ATATÜRK DİYOR Kİ; “Ben manevi miras olarak hiçbir ayet,hiçbir doğma,hiçbir donmuş ve kalıplaşmış bir kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım İLİM ve AKILDIR.Benden sonrakiler,bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında belki,gayelere tamamen eremediğimiz,fakat asla taviz veremediğimiz AKIL ve İLMİ rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Devamını Oku »

Atatürk’ün Çeşitli Konularda Söylediği Sözler

ATATÜRK'ÜN ÇEŞİTLİ KONULARDA SÖYLEDİĞİ SÖZLER

$1Ø  Halkın sesi hakkın sesidir.

$1Ø  Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.

$1Ø  Kudret ve kabiliyetten mahrum olanlara iltifat olunmaz

$1Ø  Büyük şeyleri yalnız büyük milletler yapar.

$1Ø  Tatbik eden, icra eden,karar verenden daima daha kuvvetlidir.

$1Ø  Medeniyet harstan

Devamını Oku »

Atatürk’ün Sanatla İlgili Sözleri

ATATÜRK’ÜN SANATLA İLGİLİ SÖZLERİ -Yüksek bir insan cemiyeti olan Türk Milletinin tarihi bir vasfıda,güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. – Milletimizin yüksek karekterini,yorulmaz çalışkanlığını,doğuştan zekasını,ilme bağlılığını,güzel sanatlara sevgisini,milli birlik duygusunu devamlı olarak ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek Devamını Oku »

Atatürk’ün Tarih İle İlgili Sözleri

 

ATATÜRK'ÜN TARİH İLE İLGİLİ SÖZLERİ

-Tarihi yazmak, tarihi yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa değişmeyen gerçek. İnsanlığı şaşırtacak bir nitelik alır. (1931)”

-herhangi bir tarihi elinize aldığınız zaman, onun gerçeğe uygun olup olmadığına güven duymak için dayandığı kaynak ve belgeleri araştırılır. Bizim şimdiye kadar doğru bir milli tarihçe sahip olmayışımızın sebebi tarihlerimizin. gerçek ve mantıktan uzak sözlerinden başka kaynak bulamamak talihsizliğidir (1924).”

-insan, tarihinin anlamını ancak olgun bir yaşa eriştikten sonra anlıyor. Ve tarih ancak bu yaştan sonra yazılabilir. Çok arzu ederim ki, birkaç arkadaşla beraber yaşamımızdan geri kalan zamanı tarih yazmakla geçirelim !”

-tarihi yapan akıl, mantık düşünüp

Devamını Oku »