Anasayfa » Atatürk’ün Söylediği Sözler

Atatürk’ün Söylediği Sözler

Atatürk 10. Yıl Nutkunu Neden Yazmıştır

Atatürk 10. Yıl Nutkunu Neden Yazmıştır

Türk Ulusuna Anlatmak İstedikleri :

ATATÜRK, gençliğe hitabe ile bağımsızlığın ve Cumhuriyetin korunması ve vatanın kurtarılmasına ilişkin görüş ve anlayışım ortaya koymuş; bu konuda Türk gencinin başta gelen ödevinin ne olduğunu belirtmişti.

10. Yıl Nutkunda ise, Kurtuluş Savaşından sonra kurulan Cumhuriyetin 10 yıllık ilk döneminde Türk ulusunun neler başardığını ve daha neler başarabileceğini dile getirmektedir. Savaşta vatan savunmasını o denli inançla başaran Türk ulusu, barışta uygarlık, bilim, sanat ve kültür alanlarında da üstün başarı gösterme yetenek ve yeterliğine sahiptir.

Türk ulusunun yüksek düzeyde bir karakteri vardır. Az zamanda çok ve büyük işler başarılmıştır. Bu başarıya ulaşmak Türk ulusunun Türk ordusuyla birlikte, bir ve beraber olarak kesin kararlı

Devamını Oku »

Atatürk’ün Çiftçilerle İlgili Söylediği Sözler

Atatürk'ün Çiftçilerle  İlgili Söylediği Sözler

-Eğer milletimizin çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık. (Mart 1928)

-Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki emeklerini asri, İktisadi tedbirlerle azami haddine çıkarmalıyız. Köylünün çalışmalarının netice ve semeresini kendi menfaati lehine azami haddine

Devamını Oku »

Atatürk’ün İlim İle İlgili Sözleri

Atatürk'ün İlim İle İlgili Sözleri

-Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir, ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.

-Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakki yatını zamanında takib eylemek şarttır. (Eylül 1925)

-Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı farz edemeyiz. Memleketimizi

Devamını Oku »

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri

Atatürk'ün Gençlik İle İlgili Sözleri

-Gençler, siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.

-Ey yükselen yeni nesil.. İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik; onu ilave idame edecek sizsiniz. (30 Ağustos 1924)

-Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel Türkiye’nin

Devamını Oku »

Atatürk’ün Komünizm İle İlgili Sözleri

Atatürk'ün Komünizm İle İlgili Sözleri

-Ne Bolşevik ne de komünist olmayız. Çünkü biz milliyetçiyiz. Ve dinimize hürmetkarız. Hulâsa bizim hükümet şeklimiz tam bir demokratik hükümettir.

 (3 Kasını 1922)

-Uyanan Doğu milletlerinin zihniyetlerini mükemmelen istismar eden, onların milli ihtiraslarını okşayan ve kinleri tahrik etmesini bilen Bolşevikler, yalnız Avrupa’yı değil, Asya’yı da tehdit

Devamını Oku »

Atatürk’ün İstiklal (BAĞIMSIZLIK) İle İlgili Sözleri

ATATÜRK'ÜN İSTİKLAL (BAĞIMSIZLIK) İLE İLGİLİ SÖZLERİ

-Ben yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli istiklal bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettiği takdirde, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet gereği olan dostluk, siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen Herhangi bir milletin de bu arzusundan sarfınazar edinceye kadar amansız düşmanıyım. (23.4.1921)

-Tam istiklal denildiği zaman, pektabi siyasi,

Devamını Oku »

Atatürk’ün Kültür İle İlgili Sözleri

ATATÜRK'ÜN KÜLTÜR İLE İLGİLİ SÖZLERİ

-Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, ders almak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir. (1936)

-Milli kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk Milletinin temel direği olarak kabul edeceğiz. (Kasım 1932)

-Bir milli terbiye programından bahsederken

Devamını Oku »

Atatürk’ün Adalet İle İlgili Sözleri

 

Atatürk'ün Adalet İle İlgili Sözleri

-“Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkâr olunamaz” kaidesi adalet siyasetimizin temel taşıdır. (1922)

-Bugünkü asrın ihtiyaçlarına uygun kanun yapmak ve onu iyi tatbik etmek imar ve ilerleme sebeplerinin en mühimlerindendir. (1925)

-Adliyenin teşkilatı ve ıslahatına verdiğimiz ehemmiyeti nasıl ifade etsek azdır. En mühim nokta adli telâkkimizi, adli kanunlarımızı, adli teşkilatımızı, bizi şimdiye kadar şuurlu,

Devamını Oku »

Atatürk’ün İnkılap İle İlgili Sözleri

Atatürk'ün İnkılap İle İlgili Sözleri

-Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen asri ve bütün mana ve eşkâliyle medeni bir topluluk haline getirmektir, inkılaplarımızın esas gayesi budur. Bu hakikati kabul edemeyen zihniyetleri tarümar etmek zaruridir.

-Şimdiye kadar milletin dimağını paslandıran, uyuşturan bu zihniyette bulunanlar olmuştur. Herhalde zihinlerde mevcut bütün hurafeler tamamen atılacaktır. Onlar çıkarılmadıkça dimağa hakikat nurlarını aşılamak

Devamını Oku »

Atatürk’ün Türk Ordusu İle İlgili Sözleri

ATATÜRK'ÜN TÜRK ORDUSU İLE İLGİLİ SÖZLERİ

-Ordu, Türk Ordusu, işte bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad.

-Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.

-Ordumuz; Türk topraklarının ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için sarf etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların, yenilmesi imkansız teminatıdır.

-Büyük milli disiplin

Devamını Oku »