Anasayfa » Atatürkün Hayatı (sayfa 5)

Atatürkün Hayatı

Atatürk’ün Çocukluk Yıllarının Özeti

Atatürk'ün Çocukluk Yıllarının Özeti

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ATATÜRK,  1881' de Selanik’te doğmuştur. Babası Ali Rıza Efendi’dir. Ali Rıza Efendi önceleri Rüsumat memuru idi. Sonra memurluktan ayrıldı. Selanik’te kereste tüccarlığı etti. Ali Rıza Efendi genç öldü.

Devamını Oku »

Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Ne Zaman Kuruldu

            DİL TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ NE ZAMAN KURULDU.

1935 yılında Başkent Ankara'da adını doğrudan doğruya Mustafa Kemal'in koyduğu Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulmasına karar verilmişti.Kuruluş yasası TBMM'de görüşülürken,Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan ,bu fakültenin kuruluş amacını şöyle belirtmişti:"Atatürk'ün yüksek dehasından doğan ve kendi kutlu eliyle

Devamını Oku »

Atatürk’ün Özlük Dosyası

Atatürk’ün Özlük dosyası -1-   Mustafa Kemal’in Erkan-ı Harbiye Muamelat-ı Zatiye Dairesi’ndeki (Genelkurmay Personel Başkanlığı) ‘’1317–8 P. ‘’ (Piyade 1902–8] sicil numaralı özlük dosyasında, 1899-1923 arasındaki özgeçmişine dair aşağıdaki bilgiler yer almaktadır: Devamını Oku »

Soyadı Kanunu Ve Atatürk

                               SOYADI KANUNU VE ATATÜRK

Bireylerin eşitlik içinde birbirlerinden ayırt edilmesine yönelik ilk uygulama, okullarda başlamıştı. Milli Egitim Bakanlığı’nın 1925’te yayınlamış olduğu bir genelgede, öğrencilerin aile isimlerini nasıl kullanacakları açıklanıyordu. Aile ismi , ‘’küçük isim ‘’ den önce gelecekti. Aile ismine bitişik olarak, erkek öğrenciler için oğul, kız öğrenciler için ise kızı ibareleri yer alacaktır.

Bu pilot uygulamayla bağlantılı olarak 21 Haziran 1934’te Soyadı kanunu , 24 Aralık ‘ta da, Bakanlar Kurulu tarafından, kanunun nasıl uygulanacağını gösteren bir Soyadı Tüzüğü çıkartılmıştı.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Demiryollarına Verdiği Önem

Atatürk’ün Demiryollarına Verdiği Önem Mustafa Kemal’in demir yollarına verdiği önemi en net vurguladığı konuşma, kuşkusuz, 13 Şubat 1931’ de Fevzi paşa-Malatya demir yolunun açılışında, Malatya Türk Ocağı’nda yaptığı konuşmaydı:‘’Arkadaşlar, önemli bir ilimizin merkezine bizi getiren, demir yolu olmuştur. Bugüne kadar Devamını Oku »

Atatürk Niçin Türklerin Atası’dır ?

ATATÜRK NİÇİN TÜRKLERİN ATASIDIR? Bazen bir millet bilincini tamamen yitirmiş gibi gözükür. Teslim olmuştur.”onurlu” yenilgi ve uşaklık kabul edilmiş görünmektedir.Düşmanların millete saygısı sıfırlanmıştır. Böyle anlarda bütün millet teslimiyeti kabul etmiş gözükse bile,aslında sadece bir kişinin itirazı yeterlidir.Geri kalanların hepsi hafızasını,benliğini,beynini yitirmiş olsa da ,bir tek kişinin bilinci,o an bütün milletin bilincini temsil eder. Devamını Oku »

Atatürk’ün Çok Sevdiği Atı Sakarya

ATATÜRK’ÜN ÇOK SEVDİĞİ ATI SAKARYA Atatürk,çok sevdiği atı Sakarya’yı İzmir’de bulunan,gelecekte eşi olacak Latife Hanım’a armağan olarak göndermişti.Nezihe Araz,Sakarya’nın izmir’e gönderilişini şöyle anlatır; “Mustafa Kemal Paşa ,annesiyle İzmir’e Sakarya adlı atını da göndermişti.Çok tekrarlanan rivayete göre,eğer bu evlenmeyi uygun görürse Sakarya’yı Latife’ye oğlunun nişan armağanı olarak verecek,böyle birşey olmazsa hem oğlunun önceki misafirliğine,hem de kendisinin o hanımın evinde misafir edilmesine ... Devamını Oku »

Ramazanlarda Atatürk

Ramazanlarda Atatürk

Atatürk,Ramazan aylarına büyük önem verirdi.Bu ay içinde akşamları beni huzurlarına çağırır ve Kuran-ı Kerim’den sureler okuturlar,kendileri de bunu derin bir hazla dinlerdi.Ramazan aylarında Hacı Bayram Veli ve Zincirli Kuyu camilerinde şehitlerimizin ruhu için hatim okumamı buyururlardı.Ben de tıklım tıklım dolu olan camilerde isteklerini yerine getirir,hatim okurdum.Peygamberimizden söz ederken;”Hazret-i Peygamberin Zaman-ı Saadetlerinde”diye daima saygı belirten sözcükler kullanırdı.Peygamberimizin ayrıca çok yetenekli bir devlet adamı ve iyi

Devamını Oku »

Bir Hatıra Bir İbret Dersi

BİR HATIRA VE İBRET DERSİ

Yemen’de, Çanakkale’de Kafkaslardaydık!

Tarihimizin sayısız savaşlarla doludur. Biz Bu Savaşlardan Baş Kaldırıp Ne Memleketi İmar edebilmişiz, ne de kendimiz refaha kavuşmuşuzdur. Bunun sebebi Bizim Suçumuzda Olduğu Kadar düşmanlarımızdadır. Çünkü başta Moskoflar olmak üzere Düşmanlarımız Hep şöyle demişlerdi:

Türklere rahat vermemeli ki başka sahalarda

Devamını Oku »

Geldikleri Gibi Giderler

GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1.Dünya savaşı yenilgisinin ardından, itilaf devletleri donanmaları 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak, 13 Kasım 1918’de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul’a girdiler. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal,16 Mart 1920 günü resmi işgale dönüştü.

 

Düşman işgali altındaki İstanbul’u gören ve sokaklarda

Devamını Oku »