Anasayfa » Atatürkün Hayatı

Atatürkün Hayatı

Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Gönderilmesi

Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Gönderilmesi Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’a geldiğinde, Tevfik Paşa Hükümeti kurulmuş, fakat Meclisten güven oyu almamıştı. Tevfik Paşa Hükümeti’nin güven oyu almasını önlemek ve Ahmet İzzet Paşa’yı yeniden iktidara getirmek gibi politik uğraşıları Mustafa Kemal Paşa’nın ilk girişimi oldu. Başarısızlıkla sonuçlanan bu çalışmaları sonrasında padişahla görüşmeleri de sonuç vermedi. Bu arada açık çalışmaları dışında Erkanı Harbiye-i Umumiye ... Devamını Oku »

Atatürk’ün Gençliğe Söylevi

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE SÖYLEVİ

Ey Türk Gençliği!

Birinci görevin, Türk Bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini sonsuza dek korumak ve savunmaktır.

Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu temel, senin en değerli hazinendir. Gelecekte de, seni bu hazineden yoksun bırakmak isteyecek iç ve dış (yurt içinde ve dışında) kötülüğünü isteyenlerin olacaktır. Bir gün Bağımsızlık ve Cumhuriyetini savunma zorunda kalırsan, göreve atılmak için, içinde bulunacağın durumun olanak ve

Devamını Oku »

Atatürk’ün Hayatı İle İlgili Önemli Tarihler

ATATÜRK'ÜN YAŞAMI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER (1881 -1938)

1881 ATATÜRK’ün Selanik’te doğması

1893 Selanik Askeri Rüştiye (Ortaokul)’sine yazılması

1895 Selanik Askeri Rüştiyesini bitirerek Manastır Askeri İdadi (Lise)’sine girmesi

13 Mart 1899 İstanbul’da Harbiyenin piyade sınıfına girmesi

10 Şubat 1902 Harp Okulunu bitirmesi ve

Devamını Oku »

Atatürk’ün Doğum Tarihi

Atatürk'ün Doğum Tarihi

Atatürk’ün doğum günü kesin bilinmemektedir. 10 Kasım 1936’da Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine 21081/177 sayı ile şöyle bir yazı gelir :

“Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğine,

İngiltere Maslahatgüzarı Mösyö Morgan Vekâletimize müracaat ederek Reisi cumhurumuzun yevmi velâdeti (doğum günü) münasebetiyle İngiltere Kralı Sekizinci Edward

Devamını Oku »

Türk Devrimi Nedir

Türk Devrimi Nedir

insanoğlunu kan ve baruta boğan bu evrensel gerçek 1789 yılı ve devrimi Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarını ve insan anlayışını zorlamaya başlamıştı. Bu zorlayış ilk ürünlerini Genç Osmanlılar ve daha sonra Genç Türkler nitelemeleri altında toplanan ve bir tür düşün akımı olarak kabul edilebilecek yapıyı gösteren devimde ortaya koyar.

Böylece, kan ve barut kokusu 1789 olarak, bu kez, kendi toplumsal ve bireysel yapısından tümüyle ayrı olan bir yapıda, yani Osmanlı İmparatorluğunda, düşün akımı olarak değer kazanmaya başlar. Bu da bize, bir başka gerçeği dile getirir. işte Osmanlı İmparatorluğu ve onun tarihsel toplumsal konumu, bu gücün bir başka biçim ve veri altında gerçekleşmesini sağladı. Bu da «Türk Devrimi»’nden başka bir şey değildir.Yapılan ve yapılmakta olan devrimin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve tüm anlam ve biçimiyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır. Devrimin

Devamını Oku »

Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem

Atatürk'ün Eğitime Verdiği Önem

Atatürk bir eğitim düşünürü olmamasına karşın, eğitim ve öğretim ile yakından ilgilenmiştir. O’nun eğitim ve öğretim ilişkileri, kendi tercihini kullanarak girdiği Selanik Askeri Rüştiyesi'nde başlar. Zamanla bu ilişki etkiye dönüşmüştür. Daha çok yeni hükümetin kuruluşunda, devlet başkanı ve devrimlerin lideri olduğu dönemlere ait olan bu etkiler, gençliğinden beri süregelen eğitim ilişkilerinin bir sonucuydu. Atatürk, kendisine sorulan «Cumhurbaşkanı olmasaydınız ne olmak isterdiniz?» sorusuna yanıt olarak «Maarifin başına geçmek isterdim» demiştir . Bu yanıt da Atatürk'ün eğitim alanı ile yakın bir ilgi ve ilişki içinde olduğunu gösterir.

Atatürk’ün eğitime ilişkin fikirlerinin oluşumu,

Devamını Oku »

Atatürk İdeolojisi Nedir

ATATÜRK İDEOLOJİSİ NEDİR

Çağımızda evrensel veya bir topluma özgü birçok ideolojik düşünce insan yaşantısına yön vermektedir. Tüm ideolojilerde ortak konu ise birey ve onun gereksinmeleridir.

Atatürkçülük de Türk Devletinin temelini oluşturan bir ideolojidir. Diğer bir deyişle, Atatürkçülük (Kemalizm) Türkiye Devletinin anayasal yapı temelini oluşturan düşünce ve eylem sistemidir.

Bu sistemin temel esasları, tam bağımsızlık yanlısı olması, halkçı, demokratik ve dinamik olması, pozitif ilme ve hür duyguya dayanmasıdır .

Atatürkçülüğün temel prensiplerine «Atatürk ilkeleri» adı verilmektedir. Bu ilkeler Cumhuriyetçilik, Ulusçuluk, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik ilkeleridir.

Yeni bir toplumun ideolojik temelini

Devamını Oku »

Atatürk Mevlevi miydi

Atatürk Mevlevi miydi?

Atatürk ve din konusu üzerinde tartışmalar, zaman zaman siyasi polemiklere dönüşmüştür.

. Her ne kadar bu konuda çeşitli yorumlar mevcutsa da, kuşku götürmez bir gerçek Millî Mücadele'nin manevî iklimini oluşturan “Kuvayı Milliye” ruhunun içinde, Türk milliyetçiliğin yanı sıra, daha doğrusu onunla imtizaç etmiş bir şekilde, İslam'ın varolduğudur. Şöyle ki: İslam, Birinci Dünya Savaşı’nın

Devamını Oku »

Sabiha Sultan Ve Mustafa Kemal

Sabiha Sultan Ve Mustafa Kemal

Almanya’dan döndükten sonra, daha Mustafa Kemal Karlsbad’a (Bugün Çek Cumhuriyeti sınırları içinde,o zamanlar ise Avusturya Macaristan sınırları içinde bir hastaneler şehri'dir.)gitmeden ,bir gün Vahidettin’in danışmanı İbrahim Bey onun evine gelir. Kendisi evde yoktur ve danışman, yaveri Cevat Abbas (Gürer) e işi açar .Veliaht'ın, kızı Sabiha Sultanı Mustafa Kemal ile evlendirmek istediğini söyler.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Askeri Ve Siyasi Kişiliği

Atatürk'ün Askeri Ve Siyasi Kişiliği

Atatürk’ün şahsiyetini meydana getiren değerleri birer birer sayıp dökmenin, bu değerleri tahlil etmenin son derece güç bir iş olduğunu biliyoruz. Çünkü, O, beşerî ölçülerin üstünde büyük bir dâhi idi. Bununla beraber bu büyük adamın Türk ve dünya tarihinde ifade ettiği derin mâna üzerinde cesaretle durmalıyız.

Atatürk’ü her şeyden önce, millî tarihimiz bakımından inceleme gerektir. Sonra da milletlerarası tarih bakımından!

O, millî tarihimiz bakımından bir kurtarıcıdır. Biz Türkler, Osmanlı İmparatorluğunu kurarak

Devamını Oku »