Anasayfa » Atatürk’ün hayatı

Atatürk’ün hayatı

Atatürk’cü Düşünce Sistemi

Atatürk’cü Düşünce Sistemi ATATÜRKÇÜLÜK A.TANIMI VE ÖNEMİ Atatürkçü düşünce sistemi, kısaca Atatürkçülük olarak da tanımlanır. Atatürkçülük: Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine erişip, önder bir ülke olması için Atatürk’ün sosyal, siyasi, ekonomik, askeri, hukuki ve kültürel alanlarda ortaya koyduğu düşünceler bütünüdür. Başka bir ifade ile Atatürkçülük: Atatürk’ün belirlediği prensiplerle Türkiye’yi çağdaş dünya uygarlığının üzerine çıkarma ülküsüdür. Atatürk ilkeleri, Kurtuluş Savaşı yıllarında doğmuş, ... Devamını Oku »

Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü

Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü (17 Şubat 1926) Medeni Kanun: toplumdaki kişilerin evlenme, boşanma, aile düzeni, miras, alacaklar, borçlar konusunda kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıl sonlarında, Mecelle adıyla o günün şartlarına uygun bir medeni kanun hazırlanmıştı. Ancak bu kanunun eksik yanları olduğundan, zamanla yeni bir medeni kanuna ihtiyaç duyuldu. Yapılan çalışmalar sonunda Avrupa medeni kanunları içinde en ... Devamını Oku »

Atatürk’ün Son Yıllarında Kazanılan Ekonomik Ve Politik Zaferler

Atatürk’ün Son Yıllarında Kazanılan Ekonomik Ve Politik Zaferler 24 Aralık 1934’e kadar hemen bütün devrimlerimizin tamamlandığını ve artık çağdaş uygarlığa yetişebilmenin ekonomik döneminin başlığını görürüz 5.Büyük Millet Meclisi, 1 Mart 1935’de toplandığı zaman, kadınlarımızın seçme ve seçilme haklarına da kavuşmuş olduğu halde bu mecliste 19 kadın milletvekilimiz vardı. Yeni bir kalkınma dönemine giriyorduk. Bu dönemin sadece 1935 -1937 yılları içinde ... Devamını Oku »

İlk Gazi Koşusu Tarihçesi

İlk Gazi Koşusu Tarihçesi Mustafa kemal’in Hipodrom’a gelerek sık sık at yarışlarını izlemesi, biniciliğin ve at yarışçılığın gelişmesinde çok büyük rolü olmuştur. Türkiye’de at yarışlarını ve atçılığı  teşvik etmek amacıyla kurulan ”Yarış ıslah encümeni”,Mustafa kemal’in 1926’da bu encümenin isteği üzerine, adına bir İlk Gazi koşusu’nun Devamını Oku »

Atatürk’ün Müziğe Verdiği Önem

Atatürk'ün Müziğe Verdiği Önem

Söylev ve demeçleri tarandığında, Atatürk'ün güzel sanatlar arasında en çok müzik üzerinde durduğu görülür. Müzikle ilgilenişi, tıpkı öbür kültür dalları için olduğu üzere, bu sanatı batı tekniğine yöneltme amacı güder. Türk halkının yüzyıllardan beri söyleyip çaldığı ezgileri, havaları, çok sesli batı müziği kuralları ve çalgıları ile seslendirme nedenli çabuk başlatılırsa, batılılaşma o denli çabuk gerçekleşecektir Atatürk'e göre.

Müzik, alışkanlığa sıkı sıkıya bağlı bir sanat konusudur. Alışılmış bir müzikten vazgeçip alışılmamış bambaşka bir müziğe ısınmak hiç de kolay değildir insanlar için.

8 ağustos 1928 gecesi İstanbul'da Sarayburnu parkındaki gazinoda harf devrimi üzerine konuşan Atatürk müzik devrimine de değinmiştir:

Devamını Oku »

Atatürkün Kültür Ve sanat Anlayışı

ATATÜRK'ÜN KÜLTÜR VE SANAT ANLAYIŞI

Türk toplumunu doğu uygarlığından uzaklaştırıp batı uygarlığına yaklaştırmak isteyen Atatürk güzel sanatların tümünden yararlanmak gerektiğin inanmıştı.

Sanat insanları duygularından yakalar çünkü Ve insanların çoğu, kafalarından çok duygulanıp yönetilir. Yeni Türkiye’yi batılı bir kalıba dökme amacı güden Atatürk, güzel sanatların tümüne bu yüzden yakın ilgi gösterdi.

Devamını Oku »

Mustafa Kemal’in Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya Gidişi

Mustafa Kemal’in Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya Gidişi

Ekim 1917 de Mustafa Kemal’in önce VII. sonra da II. ordu komutanlığından çekilip açıkta kalması Enver paşa ve hükümet için güç bir durum ortaya çıkarmıştı. Mustafa Kemal 7 Kasım 1917'de genel karargâh emrine tayin edilmişti, ancak daha önce İstanbul’a gelmişti. Savaşın en çetin anında en çok başarı sağlamış ve zafer kazanmış, en büyük kuvvete komuta etmiş bir generalin açıkta kalması orduda ve işten anlayan çevrelerde bir sürü dedikoduya yol açıyordu. Buna göre Mustafa Kemal’e bir iş bulmalı ve onu İstanbul'dan uzaklaştırmalıydı.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Hatay Anısı

Atatürk’ün Hatay Anısı Bütün yaptıklarım halktan alan ve halka veren Atatürk, sık sık yurt gezisine çıkardı. Bu gezilerde köy köy, şehir şehir, bir baba gibi karşılanır, baş üstünde tutulurdu. O da, her yerde kendi izini, her köyde kendi eserini ve her gönülde kendisini bulurdu. Devamını Oku »

Atatürk’e Övgü

Atatürk’e Övgü Türk yurdu; bu şirin, bu yeşil yurt.Yaratan yaratırken özendikçe özenmiş; çevre yanı elvan elvan bezenmiş; toprağı cevher, suyu kevser, havası miski amber. yanında salkım salkım çiçek, buram buram koku, aygın baygın ses; güller gün eyliyor, bülbüller düğün eyliyor…. Devamını Oku »

Samsun Atatürk Anıtı

 SAMSUN ATATÜRK ANITI Samsun Atatürk Anıtı 1925 Haziran’ında Avusturyalı heykelci Krippel Gazi Mustafa KEMAL‘le Ankara’da buluşur. Ata çiftliğindedir. Görevlilere yapacakları işler konusunda buyruklar vermektedir. Krippel,Ata’yı bir sanatçı,bir heykelci gözüyle izlemektedir,Gözlemlerini şöyle dile getirir: “Bir sanatçı gözüyle, nedenli canlı bir biçimde konuşup hareket ettiklerini görerek şaşırdım ve sevindim. Toprak üzerinde gereken yerleri gösteriyorlardı. Kolları keskin çizgiler çiziyor; elleri, parmaklan açık o ... Devamını Oku »