Anasayfa » Atatürk’ün Devrimleri (sayfa 5)

Atatürk’ün Devrimleri

Atatürk İlkeleri Ve Anlamlar

            

ATATÜRK İLKELERİ

Atatürk ilkeleri, başlangıcından itibaren Türk İnkılâbı’nın içinden doğmuş, onun

uygulamalarına yön vermiş olduklarından Atatürkçülüğün ideolojisini oluşturmaktadır.

Bağımsızlık, millî egemenlik, cumhuriyetçilik,

  milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, lâiklik, inkılâpçılık, barışçılık ve akılcılık Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkeleridir. Bu ilkeler gerek anlamları, gerekse amaçları bakımından   birbiri ile ilişkili, birbirini tamamlayan ilkelerdir. Hepsinin amacı Türk milletini en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine eriştirmeye yönelmiştir.

Bu ilkeler tümüyle akılcı ve gerçekçi bir temele oturmuşlardır; çünkü Türk milletinin hususiyetleri, onun bugünkü ve yarınki ihtiyaçları göz önüne alınarak çağdaş yaşamın gereklerine uygun olarak belirlenmişlerdir.

Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetçilik, devlet idaresinde millî egemenliği, millî iradeyi ve hür seçimi esas kabul eden ilkenin adıdır. Bu ilkenin yönetim biçimi ve siyasal rejim olarak ifadesi, cumhuriyettir.

Bu tarz yönetim, millî egemenlik kavramını en iyi temsil edecek,

Devamını Oku »

Atatürk’ün Şapka Nutku

 

ATATÜRK’ÜN ŞAPKA NUTKU

24 Ağustos 1925 günü Anadolu halkı ‘Panama Şapka’ ile tanıştı.

Cumhuriyet kurulalı henüz iki yıl bile olmamıştı.Gazi Kastamonu’ya gitmek üzere yola çıktı.Beraberinde başvekil İsmet (İnönü)Paşa,Dr Refik Bey(Saydam),Mebus Hamdullah Suphi(Tanrı över),Fevzi Paşa (Çakmak) vardı.İlk önce Çankırı’ya uğradı.

Gri keten bir takım elbise giymiş olan Kemal Paşa’nın başındaki şapkayı ilk gören Çankırılılar oldu.

Meraklı gözlerle kendisine bakıldığını sezip;

‘’Hani sizin şapkalarınız’’diye sordu.

Karşılamacılar hepten

Devamını Oku »

Hilafetin Sona Erişi


HİLAFETİN SONA ERİŞİ

Meclis'te gösterilen üç adaydan biri olan ve 148 oyla halife seçilen Abdülmecid Efendi'nin,kendisinde olmayan yetkileri varsayarak davranması ,Ankara'yı rahatsız etmeye başlamıştı.Siyasal hiç bir sorumluluğu kalmayan halife gösterişli cuma namazları düzenliyordu.Yabancı temsilcilerle görüşmeler düzenliyordu.Emir Ali adlı bir Müslüman liderin İsmet Paşa'ya yazdığı ''halifenin siyasal durumunun korunmasını; hükümetin,halifeliği Müslüman halkın güven ve saygısına layık bir yere oturtmasını'' isteyen mektubu,Tanin Gazetesi'nde Hüseyin Cahit tarafından

Devamını Oku »

Atatürk’ün Din Ve Laiklik Anlayışı

ATATÜRK'ÜN DİN VE LAİKLİK ANLAYIŞI
 Dünyanın tanıdığı en büyük devlet adamlarından ve inkılapçılardan olan ulu önder Atatürk,insana ve toplumsal ilişkilere büyük önem vermektedir.Ataürk'e göre" Din bir vicdan meselesidir. "Dine saygı inanan kişilerin haklarına saygıdır.Atatürk'ün karşı olduğu gericiliktir,din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmasıdır.
 Atatürk'e göre din gereklidir.Ona göre dinsiz

Devamını Oku »

Türk İnkılabı Hangi Alanlarda Yapılmıştır

TÜRK İNKILABI HANGİ ALANLARDA YAPILMIŞTIR


SİYASİ ALANDA YAPILAN DEVRİMLER


*Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)


*Ankara’nın başkent olması( 13 Ekim 1923)


*Cumhuriyetin İlanı( 29 Ekim 1923)


*Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)


*Çok partilisiyasi hayata geçiş denemeleri:


a)Cumhuriyet Halk Fırkası:Cumhuriyet döneminin kurulan ilk siyasi partisidir.9 Eylül 1923’te kuruldu.

 

b)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası: İlk muhalefet partisidir.17 Kasım 1924’te Kazım Karabekir ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. ŞeyhSaitisyanıyla ilişkisi olduğu düşünülerek İstiklal mahkemeleri tarafından 3Haziran 1925’te Takrir-i Sükûn Yasası’na göre kapatılmıştır.

 

c)Serbest Cumhuriyet Fırkası:12 Ağustos 1930 tarihinde Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Kısa süre içinde cumhuriyet ve laiklik karşıtlarının toplandığı bir parti haline gelince kurucusu tarafından 17 Kasım1930’da kapatılmıştır. MenemenOlayının çıkışı partinin feshedilmesinin yerinde bir karar olduğunu göstermiştir.

Not: Gerek Şeyh Sait isyanı, gerekse Menemen Olayı Türkiye Cumhuriyeti’nin henüz çok partili hayata geçmeye hazır olmadığını göstermektedir. Şeyh Sait İsyanı ve Menemen olayı rejime karşı yapılan isyanlardır.


HUKUK ALANINDA YAPILAN DEVRİMLER


*20 Ocak 1921’de ilk anayasa Teşkilat-ı Esasiye ilan edildi.


*Cumhuriyet’in ilanından sonra 1924 Anayasası ilan edildi.


*17 Şubat 1926’da Medeni Kanun ilan edildi. İsviçre’den alındı.

 

Devamını Oku »