Anasayfa » Atatürk’ün Devrimleri

Atatürk’ün Devrimleri

İnkılapçılık İlkesi

İnkılapçılık İlkesi  (Devrimcilik) a) Tanımı ve Özellikleri İnkılapçılık, inkılapları benimsemek, korumak, onları uygar ve insancıl yaşayışın gereği olarak savunmaktır. Böylece ileriye yönelmek, yaşanan gelişmeleri izlemek ve ülkemizde de uygulanmasını zorunlu duruma getirmektir. İnkılap hareketlerinin en yoğun olduğu dönem 1923-1934 yılları arasıdır.İnkılapçılık  ileriye, çağdaş uygarlığa yönelmektir. Durağanlığa karşıdır; aklın, bilimin ve tekniğin ışığında sürekli gelişmeyi içerir. Sadece inkılapları savunmayı değil, inkılapları ... Devamını Oku »

Laiklik İlkesi

Laiklik İlkesi a)Tanımı ve Özellikleri Türk ve yabancı bilim insanları, Atatürk inkılaplarının en önemli öğesi olarak laikliği kabul etmişlerdir. Laik devlet anlayışı, Türk inkılabının en önemli özelliklerinden biri olarak 5 Şubat 1937 tarihinde 1924 Anayasası’na girdiği gibi 1961 ve 1982 Anayasalarında da yer almıştır. Laiklik: Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının din yerine akla, bilime ve mantığa dayandırılmasıdır. Ancak kişinin inancına ... Devamını Oku »

Devletçilik İlkesi

Devletçilik İlkesi Devletçilik, Türkiye’nin kendine özgü bir ekonomi siyasetidir. Küçük sermayenin yapamayacağı yatırımların devlet eliyle yürütülmesidir. Devletçilik ilkesi, büyük bir savaştan çıkmış olan halkımızın elinde yeterli sermaye birikimi olmayışı nedeniyle benimsenmiştir. Bu anlayışa göre devlet; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel faktörüdür. Devlet bu alanlardaki geniş faaliyetleri yürütmekle görevli, güçlü ve geniş yetkilere sahiptir. Özel sektörün başarılı olmadığı alanlarda, devlet ... Devamını Oku »

Halkçılık İlkesi

Halkçılık İlkesi Bir milleti oluşturan, çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunduğu insanlara halk denir. Halkçılık ilkesi, hem cumhuriyetçiliğin, hem de milliyetçiliğin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Halkçılık, milliyetçiliğin doğal sonucudur çünkü, millet halktan oluştuğuna, milliyetçilik de Türk halkının mutluluğu için çalışmak olduğuna göre, bu iki ilke birbirinin tamamlayıcısıdır. Esasen Atatürk, halk ile milleti birbirinden ayrı düşünmemiştir. Devamını Oku »

Milliyetçilik (Ulusçuluk) İlkesi

Milliyetçilik (Ulusçuluk) İlkesi Milliyetçilik, kendini aynı milletin üyeleri sayan insanların milletini sevmeleri ve onu yüceltme amacını benimsemeleridir. Dini, dili ne olursa olsun, kendini Türk sayan ve Türk olarak yaşayan her insan Türk’tür. Atatürk bunu “Ne mutlu Türk’üm diyene.” sözüyle ifade etmiştir. Milliyetçilik, millet gerçeğinden hareket eden bir fikir akımıdır. Türk milletinin geleceğini belirlemede, milleti huzur ve refaha yöneltmede güçlü bir ... Devamını Oku »

Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir

Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir Cumhuriyet, yönetimin millete ait olduğunu, ortaya koyan demokratik bir yönetim sistemidir. Bu ilkenin kaynağı, Amasya Genelgesi ve kongre kararlarıdır. Cumhuriyette temel ilke, seçimdir. Devlet hizmetlerinin hiçbir kademesinde “veraset” usulü olmayıp, seçim ve tayin vardır. Cumhuriyet, devlet başkanlığında ve diğer kademelerde hayat boyu görevde kalmaya karşı çıkar. Seçim sonucunda iktidara gelen kişiler, yeniden Devamını Oku »

Nutukta Saltanatın Kaldırılması

Nutukta Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922 günü, Meclis toplantısında yine bu konu «Saltanatın kaldırılması konusu» üzerinde uzun tartışmalar yapıldı. Meclis’te ayrıntılı bir konuşma yapmak gereğini duydum. İslam ve Türk tarihinden söz açarak halifelik ile saltanatın ayrılabileceğini, egemenlik ve ulusal saltanat makamının T.B.M.M. si olabileceğini, tarihi olaylara dayanarak açıkladım. Şer’iye (din işleri) komisyon üyesi hoca Devamını Oku »

Laiklik İlkesinin Anayasaya Girmesi

Laiklik İlkesinin Anayasaya Girmesi 1927 yılının sonunda artık, Türk Devletinin dinsel hiç bir yanı kalmamıştı. Ancak Anayasaya göre “Türk Devletinin dini, İslam” di. Bu hüküm artık hiç bir anlam taşımıyordu. 10 nisan 1928 tarihinde, Anayasada gerekli değişiklik yapıldı İkinci Maddenin başındaki cümle kaldırıldı. Üçüncü Maddede milletvekillerinin, Devamını Oku »

Cumhuriyetçilik Nedir

Cumhuriyetçilik Nedir Cumhuriyetçilik ilkesi, yeniden kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir yönetim ve rejim biçimi olarak tesbit edilmiş prensiptir. Cumhuriyetçilik, Türk Ulusunun; milli mücadele yıllarının başından itibaren ortaya çıkan padişahlığın monarşik mutlakiyet rejimine karşı duyduğu bir tepkinin sonucudur. Cumhuriyetçilik; diğer yönden de halkçılık esasına dayanan Devamını Oku »