Anasayfa » Atatürk'ün Söylediği Sözler » Atatürk’ün Türk Ordusu İle İlgili Sözleri

Atatürk’ün Türk Ordusu İle İlgili Sözleri

ATATÜRK’ÜN TÜRK ORDUSU İLE İLGİLİ SÖZLERİ

-Ordu, Türk Ordusu, işte bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad.

-Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.

-Ordumuz; Türk topraklarının ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için sarf etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların, yenilmesi imkansız teminatıdır.

-Büyük milli disiplin

okulu olan ordunun; ekonomik, kültürel, sosyal savaşlarımızda bize aynı zamanda en lüzumlu elemanları da yetiştiren büyük bir okul haline getirilmesine, ayrıca itina ve himmet edileceğine şüphem yoktur. (1 Kasım 1937)

-Islah olunacak şeyler iktisat ve maariftir. Bu sayede memleket imar edilecek, millet refah  sahibi olacaktır. Hiçbir millet ve memlekete karşı tecavüz fikri beslemeyiz. Fakat varlığımızı ve istiklâlimizi korumak için, emniyet içinde çalışarak müreffeh ve mesut olmasını temin için her vakit memleket ve milletimizi müdafaaya gücü yeten bir orduya sahip olmak da emelimizdir. (10.12.1922)

-Türkiye Büyük Millet Meclisinin ordusu, istilalar yapmak veya saltanatlar kurmak için şunun, bunun elinde ihtiras aleti olmaktan münezzehtir. İnsanca ve müstakil yaşamaktan başka gayesi olmayan milletin aynı ideale bağlı ve yalnız onun enirine tabi ve sadık öz evlatlarından mürekkep muhterem ve kuvvetli bir heyettir.

-Kumandanlık vazife ve mesuliyetini yüklenecek kadar omuzlarında ve bilhassa dimağında kuvvet bulamayanların feci akıbetlerle karşılaşması mukadderdir. (16.8.1930)

-Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça harp bir cinayettir.

-En yüksek askerlik budur: Muhtelif ihtimalleri çok iyi hesap etmeli, en iyi görüneni cüret ve katiyetle tatbik etmelidir. (1924)

-Benim için ordumuzun kıymetini ifadede ölçü şudur: Türk Ordusunun bir kıtası, muadilini belemahal mağlup eder, iki mislini durdurur ve tespit eder. (25.2.1924)

-Millet, kemal-i azimle içtimai ve fikri tekamülle çalışırken onu bundan alıkoyacak dahili ve haricî maniaların karşısında kuvvetli, kudretli ve büyük görevini müdrik kahraman ordumuzun hazır bulunduğunu düşünerek müsterih olabilir.

-Memleketin genel hayatında orduyu siyasetten tecrit etmek ilkesi, Cumhuriyetin daima söz ettiği bir esas noktadır. Şimdiye kadar takip olunan bil yolda, Cumhuriyet orduları, vatanın emin ve metin hamisi olarak hürmet ve kuvvet mevkiinde kalmışlardır. (1 Mart 1924)

 

Bir önceki yazımız olan Atatürk'ün TBMM İle İlgili Sözleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.