Anasayfa » Atatürk'ün Söylediği Sözler » Atatürk’ün İstiklal (BAĞIMSIZLIK) İle İlgili Sözleri

Atatürk’ün İstiklal (BAĞIMSIZLIK) İle İlgili Sözleri

ATATÜRK’ÜN İSTİKLAL (BAĞIMSIZLIK) İLE İLGİLİ SÖZLERİ

-Ben yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli istiklal bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettiği takdirde, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet gereği olan dostluk, siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen Herhangi bir milletin de bu arzusundan sarfınazar edinceye kadar amansız düşmanıyım. (23.4.1921)

-Tam istiklal denildiği zaman, pektabi siyasi,

mali, İktisadi adli, askeri,  vs. her hususta tam istiklal ve tam serbestlik kast olunmaktadır. Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklalden mahrumiyet millet ve memleketin hakiki manasıyla bütün istiklalinden mahrumiyeti demektir.

-Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale sembol olmuş bir milletiz. (Nutuk)

-Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye liyakat kazanamaz. (Nutuk)

-Türk Milleti asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali yaşamak için şart saymış bir kavinin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. (18 Haziran 1922)

-Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadınım en kıymetli mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir adamını. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevi, hususi ve resmi hayatımın her safhasına yakından vakıf olanlarca bu aşkını malümdur. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklaline sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletinin de aynı vasıfları taşımasını esas şart birini. Ben yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple ile istiklal bence bir hayat meselesidir. (23 Nisan 1921)

-İstiklal ve hürriyet aşıkı milletler için, ısıtıp anları, o ıstırabın amilleri, ibret alıp tetikte turmak için daima hatırlanmalıdır. İstiklal ve hürriyetlerini her ne pahasına ve her ne karşılığında olursa olsun ihlal ve takyide asla müsamaha etmemek, istiklal ve hürriyetlerini bütün manasıyla masun bulundurmak ve bunun için, icap ederse, son ferdinin son damla kanını akıtarak insanlık tarihini şanlı bir misalle süslemek: İşte istiklal ve hürriyetin hakikî mahiyetini, geniş manasını, yüksek kıymetini vicdanında idrak etmiş milletler için esas ve hayati prensip.

Büyük ve hayali şeyleri yapmadan yapmış gibi görünmek yüzünden bütün dünyanın düşmanlığını, garezini, kinini, bu memleketin ve milletin üzerine çektik. Biz panislamizm yapmadık. Belki, “yapmıyoruz, yapacağız” dedik. Düşmanlar da “yaptırmamak için biran evvel öldürelim” dediler. Panturanizm yapmadık, “yaparız, yapıyoruz” dedik; “yapacağız” dedik ve yine “öldürelim” dediler. Bütün dava bundan ibarettir.

-Bütün cihana korku ve telaş veren mefhum bundan ibarettir. Biz böyle yapmadığımız ve yapamadığımız mefhumlar üzerinde koşarak düşmanlarımızın sayısını ve üzerimize olan baskısını arttırmaktan ise, tabii hadde, meşru hadde dönelim. Haddimizi bilelim. Onun için efendiler biz hayat ve istiklal isteyen milletiz. Ve yalnız ve ancak bunun için canımızı veririz. (1921)

Bir önceki yazımız olan Atatürk'ün Kültür İle İlgili Sözleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.