Anasayfa » Atatürk'ün Söylediği Sözler » Atatürk’ün Dış Politika Ve Barış Hakkında Söylediği Sözler

Atatürk’ün Dış Politika Ve Barış Hakkında Söylediği Sözler

Atatürk’ün Dış Politika Ve Barış Hakkında Söylediği Sözler

-Türk Cumhuriyeti’nin en esaslı prensiplerinden biri olan “yurtta barış, dünyada barış” gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve ilerlemesinde en esaslı etken olsa gerektir. Buna elimizin geldiği kadar hizmet etmiş ve etmekte bulunmuş olmak bizim için övünülecek bir harekettir.

-Komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek Türkiye siyasetinin esasıdır.

-Türkiye’nin güvenliğini gaye tutan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti bizim daima prensibimiz olacaktır.

-Şuna da inanıyorum ki, eğer devamlı barış isteniyorsa, kütlelerin

vaziyetlerini iyileştirecek uluslararası önlemler alınmalıdır. İnsanlığın bütününün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları, kıskançlık, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.

-Olaylar, Türk milletine iki önemli kuralı yeniden hatırlatıyor. Yurdumuzu ve haklarımızı savunacak güçte olmak. Barışı koruyacak uluslararası çalışma birliğine önem vermek.

-Yeni Türkiye’nin izleyeceği siyaset, belirsiz ve keyfi olamaz Bizim siyasetimiz, mutlaka milletin kabiliyet ve ihtiyacı} la mütenasip olacaktır. Bizim için ne ittihad-ı İslam, ne Turanizm mantıki bir siyaset yolu olamaz. Artık yeni Türkiye’nin devle: siyaseti, milli sınırları dahilinde, egemenliğine dayanarak bağımsız yaşamaktır. Hareket kuralımız budur!

-Bizim kanaatimizce beynelmilel siyasi güvenliğin gelişme için, ilk ve en mühim şart, milletlerin hiç olmazsa barış: koruma fikrinde, samimi olarak birleşmesidir.

-Yurtta barış, dünyada barış için çalışıyoruz.

-Askeri hareket, siyasi faaliyetin ümitsiz olduğu noktada başlar. Ümidin güven verici bir şekilde geri gelmesi orduların hareketinden daha hızlı hedeflere varışı temin edebilir.

-Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur Fakat bu kavram bir defa ele geçirilince daimi bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister.

-Dış siyaset, iç teşkilat ve iç siyasete dayandırılmak zorunluluğundadır, yani iç teşkilatın dayanamayacağı genişlikte olmamalıdır. Yoksa hayali dış siyasetler peşinde dolaşanlar, dayanak noktalarını kendiliğinden kaybederler.

-Türk ulusu, iki köklü nitelikte uluslararası ilişkilerde kendini göstermektedir: Bunlardan biri, ulusumuzun kendini savunmak için sarsılmaz bir azim sahibi olarak saygı duyul¬maya değer bir güçte olması diğeri, ulusumuzun dostluklarına ve antlaşmalarına, durum ne olursa olsun, değişmez bir bağlılıkla uyacağına inanılmasıdır. Türk vatanı, ulusun bu yüksek niteliklerinin güvenine dayanarak ilerlemektedir.

-Dış siyasette kuvvetli olabilmek için kuvvetli bir iç siyaset lazımdır… Ancak bir ’ siyaset, bir devlet ve millet siyaseti olmadıkça yaşayamaz. İnsanların hayatı kısadır…

Takip olunması akla uygun olan siyaset milletin doğal kabiliyet ve ihtiyacına uygun olanıdır. Bizim için ne İslam birliği ve ne de Turanizm mantıki bir siyasi prensip olamaz inancındayım.

-Artık Türkiye’nin devlet siyaseti milli sınırları içinde egemenliğine dayalı bağımsız yaşamaktır. Bugünkü milli hükümetimizin hareket kuralı budur.

-Komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek Türkiye siyasetinin esasıdır.

-Biz ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

-Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk Milleti ve bir de milletler tarihinin binbir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir…

-Arzumuz dışarıda bağımsızlık, içerde kayıtsız ve şartsız milli egemenliği korumaktan ibarettir.

-Milletlerarası anlaşmazlıklar, ancak iyi niyetle ve gerçek çıkarlar adına karşılıklı fedakarlık yolu ile halledilebilir.

-Dış siyasetimizde başka bir devletin hukukuna tecavüz yoktur. Ancak hakkımızı, hayatımızı, memleketimiz: namusumuzu, savunuyoruz ve savunacağız.

-Dış siyaset bir toplumun iç bünyesi ile sıkı şekilde ilgilidir Çünkü iç bünyeye dayanmayan dış siyasetler daima mahkûm kalırlar. Bir toplumun iç bünyesi ne kadar kuvvetli, metin olursa, dış siyaseti de o oranda sağlam ve dayanıklı olur.

-Biz, uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygıyı: amaçlayan açık ve samimi politikanın en ateşli taraftarıyız. Hassasiyetimiz, bu alanda ortaya çıkan durum ve yükümlülüklerimize karşı, bunların bizim için de geçerli ve gerçek bir güven sağlayıp sağlamayacağı noktasındadır.

 

-Coğrafi durumları ne olursa olsun, milletler birbirine bir çok bağlarla bağlıdırlar. (Dünyada milletler bir apartmanın sakinlen gibi kabul edilir.) Eğer bir apartman, sakinlerinden bazılar tarafından ateşe verilirse, diğerlerinin yangının etkisinden kurtulmasına imkan yoktur.

Barış yolunda nereden bir çağrı geliyorsa, Türkiye onu. istekle karşıladı ve yardımlarını esirgemedi.

-Dış işlerinde dürüst ve açık olan siyasetimiz özellikle barış fikrine dayalıdır. Uluslararası herhangi bir meselemizi barışçı yollarla çözümlemeyi aramak bizim çıkar ve anlayışımıza uyan bir yoldur. Bu yol dışında bir teklif karşısında kalmamak içindir ki, güvenlik prensibine, onun vasıtalarına çok önem veriyoruz. Uluslararası barış havasının korunması için Türkiye Cumhuriyeti yapabileceği herhangi bir hizmetten geri kalmayacaktır.

-Türkiye’nin emniyetini amaçlayan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti bizim daima prensibimiz olacaktır.

-“Yabancı bir devletin koruyuculuğunu istemek insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir.”

-“Milletlerarası siyasal güvenliğin gelişmesi için, ilk ve en önemli şart, milletlerin hiç olmazsa, barışı koruma düşüncesinde samimi birleşmeleridir.

-“Vatanın dirlik ve düzenliği, milletin kurtuluş umudu noktasında, birlik ve dayanışma sağlanmadıkça, bir dış düşman akınım durdurmaya çalışmak ne olanaklıdır ve ne de bundan temelli bir yarar ve sonuç beklenir.”

 

 

Bir önceki yazımız olan Atatürk'ün Basın İle İlgili Sözleri başlıklı makalemizde atatürk ün basın ile ilgili düşünceleri ve atatürk ün basın ile ilgili görüşleri hakkında bilgiler verilmektedir.

5 yorum

  1. SÖZLER SÜPER

  2. ☺güzel çok teşekkürler.emeğe saygı elinize sağlık

  3. 🙂 çok güzel teşekkürler.emeğe saygı elinize sağlık

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.