Anasayfa » Atatürk'ün Söylediği Sözler » Atatürk 10. Yıl Nutkunu Neden Yazmıştır

Atatürk 10. Yıl Nutkunu Neden Yazmıştır

Atatürk 10. Yıl Nutkunu Neden Yazmıştır

Türk Ulusuna Anlatmak İstedikleri :

ATATÜRK, gençliğe hitabe ile bağımsızlığın ve Cumhuriyetin korunması ve vatanın kurtarılmasına ilişkin görüş ve anlayışım ortaya koymuş; bu konuda Türk gencinin başta gelen ödevinin ne olduğunu belirtmişti.

10. Yıl Nutkunda ise, Kurtuluş Savaşından sonra kurulan Cumhuriyetin 10 yıllık ilk döneminde Türk ulusunun neler başardığını ve daha neler başarabileceğini dile getirmektedir. Savaşta vatan savunmasını o denli inançla başaran Türk ulusu, barışta uygarlık, bilim, sanat ve kültür alanlarında da üstün başarı gösterme yetenek ve yeterliğine sahiptir.

Türk ulusunun yüksek düzeyde bir karakteri vardır. Az zamanda çok ve büyük işler başarılmıştır. Bu başarıya ulaşmak Türk ulusunun Türk ordusuyla birlikte, bir ve beraber olarak kesin kararlı

biçimde yürüyüşle gerçekleşmiştir. Başarılan işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyetidir. Bu cumhuriyetin temeli de Türk kahramanlığı ile yüksek Türk kültüründen oluşmuştur.

ATATÜRK, 10 yılda yapılan işleri yeter görmemektedir. Daha çok ve daha büyük işler yapmak zorunda ve kararında olduğumuzu belirtmektedir. Yurdumuz ve ulusumuz yüzyıllar boyu geri kalmıştır. Bu geriliği gidermek, yurdumuzu bayındır duruma getirmek, ulusumuzu en geniş refah araç ve kaynaklarına sahip kılmak gerekmektedir. Ulusal kültürümüz çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarılacaktır. O dönemde batının uygar ulusları bilimde, sanatta, teknikte, kısaca her alanda ileri gitmişlerdir. Türk ulusunun onlardan geri kalmak için bir nedeni yoktur. En az batılı milletler kadar uygarca yaşama hakkına sahiptir. Karakteri, çalışkanlığı, zekası buna elverişlidir. Yeter ki ulusal birlik ve beraberlik içinde olsun. Böylece yenmeyeceği güçlük yoktur.

Türk ulusu büyük ulustur. Ulusal ülküye tam bir bütünlükle yürümektedir. Bu ulusun büyük ulus olduğunu uygar dediğimiz dünya ulusları, az zamanda  daha da tanıyacaktır.

O kadar ki, Türklüğün unutulmuş bulunan büyük uygar nitelikleri ve uygarlık yetenekleri, bundan sonraki gelişmesiyle geleceğin yüksek uygarlık ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.

ATATÜRK, Cumhuriyetin her on yıla rastlayan yıldönümlerini, Türk ulusunun daha büyük şerefle huzur ve refah içinde kutlamasını söylediktenten sonra, gür sesiyle haykırıyor:

“Ne mutlu Türk’üm diyene!”

Bu son sözde onun Türklüğüyle ne denli övündüğünü görüyoruz. Türklüğe ve Türk olmaya ne denli önem verdiğini anlıyoruz. Çünkü, Türk olmak demek, zeki olmak demektir, çalışkan olmak demektir, insanlığın bütün üstün ve uygar niteliklerine sahip olmak demektir. Türk kahramandır. Türk vatanseverdir. Türk’ün gözünde vatan ve ulustan daha kutsal, daha üstün varlık yoktur. Türk güzelin, doğrunun, iyinin temsilcisidir.

Bu nutuk her ne kadar Cumhuriyetin 10 ncu yıldönümü için söylenmişse de, genel anlamda, geleceğe yönelik bir program özelliği taşımaktadır. Türk ulusunun yetenek ve nitelikleriyle neler yapabileceğini ve neler yapması gerektiğini ortaya koymaktadır. Türk milliyetçiliğinin gurur ve sevinci bu nutukta buram buram tütmektedir.

Sonuç olarak şöyle diyebiliriz: ATATÜRKÇÜLÜK felsefesi (görüş ve düşüncesi) Gençliğe Hitabede, programı da 10 ncu Yıl Nutkunda kısa ve öz biçimde dile getirilmiştir. Her ikisi de Kurtuluş Savası tecrübesine dayalı ulusal birer anıt gibi yükselmektedir.

 

Bir önceki yazımız olan Atatürk'ün Çiftçilerle İlgili Söylediği Sözler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.