Anasayfa » Atatürkün Hayatı » Atatürk’ün Doğum Tarihi

Atatürk’ün Doğum Tarihi

Atatürk’ün Doğum Tarihi

Atatürk’ün doğum günü kesin bilinmemektedir. 10 Kasım 1936’da Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine 21081/177 sayı ile şöyle bir yazı gelir :

“Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğine,

İngiltere Maslahatgüzarı Mösyö Morgan Vekâletimize müracaat ederek Reisi cumhurumuzun yevmi velâdeti (doğum günü) münasebetiyle İngiltere Kralı Sekizinci Edward

tarafından hususi ve samimi bir tebrik telgrafı çekileceğini söylemiş ve Atatürk’ün doğum tarihinin bildirilmesini rica etmiştir.

Keyfiyeti arzeder ve İngiltere Büyükelçiliğince talep edilen malumatın tensip buyurulduğu takdirde iş’arına müsaadelerinizi rica ederim”.

                                                                   Hariciye Vekili yerine Elçi TÜRKGELDİ

Yazı Atatürk’e gösterilince : “Annem beni bir bahar gününde dünyaya getirdiğini söylerdi. Bu tarih niçin 19 Mayıs olmasın. 19 Mayıs diye yazın” buyruğunu verir. Bunun üzerine 12 Kasım 1936’da 898 sayı ile Dışişleri Bakanlığına şu yazı yazılır:

“Hariciye Vekâletine,

10.XI. 1936 tarihli ve protokol 21081/177 sayılı yazıya cevaptır :

Reisicumhur Atatürk’ün 19 Mayıs 1881 tarihinde doğmuş olduklarını arzederim.”

                                                                           Umumi Kâtip HASAN RİZA SOYAK

 

Bir önceki yazımız olan Türk Devrimi Nedir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.