Anasayfa » Atatürkün Hayatı » Atatürk’ün Balkan Savaşları

Atatürk’ün Balkan Savaşları

Atatürk’ün Balkan Savaşları (1912-1913)

Balkan savaşında  KIRK KlLlSE, LÜLEBURGAZ muharebeleri kaybedildikten sonra ordu asıl kuvveti ile ÇATALCA mevziini tutmuştu. Bir kısım kuvvet de Bahrisefit Boğazı Ruvai Mürettebe Kumandanlığı (Akdeniz boğazı mürettep kuvvet komutanlığı) adıyle, Gelibolu yarımadasını müdafaa ediyordu. Anavatanın tehlikeye düşmesi üzerine Binbaşı Mustafa Kemal Bey Derne’den İstanbul’a hareket etti. Harbiye nezaretinin 25 Kasım 1912 tarihli emriyle

Akdeniz Boğazı Mürettep Kuvvetleri Kumandanlığı Harekat Şubesi Müdürlüğüne tayin edildi. Bulgar kuvvetlerini boğazdan uzaklaştırarak muhasarada bulunan Edirne kalesi istikametinde ilerlemek maksadıyla, Şubat ayında Şarköy  sahiline bir kolordu çıkarılmasına karar verildi. Akdeniz Mürettep Kuvvetleri cepheden düşmanı tespit edecek, Hurşit Paşa’nın kumandasında bulunan 10 uncu kolordu da Şarköy’e çıkarak düşmanın gerisine taarruz edecekti.10 uncu Kolordunun Kurmay Başkanı Kurmay Yarbay Enver Bey, Akdeniz Mürettep Kuvvetlerinin Kurmay Başkanı da Fethi Bey (Eski Başvekil) idiler. İki kolordunun başında bir kumandan bulunmadığı ve işbirliği sağlanamadığı için harekat muvaffak olamadı. 10 uncu Kolordunun karaya çıkarılan birlikleri de tekrar gemilere alındı. Mustafa Kemal Bey bir müddet sonra Bolayır Kolordusunun Kurmay Başkanı oldu. Bulgarlarla Yunanlılar ve Sırplar arasında ikinci Balkan Savaşının başlaması üzerine ordumuz da Edirne istikametinde harekete geçti. Bolayır’daki Kolordu da Keşan üzerinden Edirne istikametinde yürüyerek Edirne kurtarıldı.

Bir önceki yazımız olan Trablusgarp Savaşı Özeti başlıklı makalemizde trablusgarp savaşı hakkında bilgi hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.