Anasayfa » Atatürk'ün hayatı » Atatürk’cü Düşünce Sistemi

Atatürk’cü Düşünce Sistemi

Atatürk’cü Sistemi

ATATÜRKÇÜLÜK

A.TANIMI VE ÖNEMİ

Atatürkçü düşünce sistemi, kısaca Atatürkçülük olarak da tanımlanır.

Atatürkçülük: Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine erişip, önder bir ülke olması için Atatürk’ün sosyal, siyasi, ekonomik, askeri, hukuki ve kültürel alanlarda ortaya koyduğu düşünceler bütünüdür. Başka bir ifade ile Atatürkçülük: Atatürk’ün belirlediği prensiplerle Türkiye’yi çağdaş dünya uygarlığının üzerine çıkarma ülküsüdür.

Atatürk ilkeleri, Kurtuluş Savaşı yıllarında doğmuş, gelişmiş ve sonraki

dönemlerde oluşumunu tamamlamıştır. Karşılaşılan çeşitli problemlere uygun çözümler arayarak bir fikir sistemi hâline gelmiştir.

Atatürkçü düşünce sistemi, Türk milletinin dünyada lider bir millet olması için hangi esaslara dayanacağını, hangi metotları kullanacağını içerir. Bu şekliyle de birbirini tamamlayan bir düşünceler bütünü olduğu söylenebilir. Bu bütünün herhangi bir parçasını çıkarmak, bütünlüğü bozmak demektir.

  • 1935 yılında toplanan Cumhuriyet Halk Partisi

Kurultayı’nda kabul edilen “Altı Atatürk İlkesi”, 5 Şubat 1937’de yapılan değişiklikle 1924 Anayasası’nda yerini almıştır.

1.Atatürkçülüğün Temel Nitelikleri

– Atatürkçülük, öncelikle Türkiye’nin tam bağımsızlığına dayanır. Türkiye’nin bağımsızlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek, Atatürkçülüğün gereğidir.

  • Atatürkçülük, millet egemenliğine dayanır. Milleti, monarşik sistemlerdeki gibi, yönetilen bir “sürü” olarak görmez; aksine, onu hâkimiyetin tek kaynağı olarak görür ve halka dayanmayan güç unsurlarına itibar etmez.

Atatürkçülük, gelecekteki zararlı ve tutucu akımlara karşı Türkiye Devleti’nin korunmasının, güçlenmesinin ve geleceğinin güvencesidir.

Atatürkçülük, yabancı siyasi akımlar ve ideolojilerle açıklanamaz. İnkılaplar ve ilkeler, Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuş özgün uygulamalardır.

Atatürkçülük özgürlüğü savunur. Toplumsal sınıflaşmalara ve sınıf kavgalarına karşıdır.

Gericiliğe düşmandır. Türk toplumunu geriye götürecek, çağdaş dünyadan uzaklaştıracak fikir akımları Atatürkçülükle bağdaşmaz.

Bu sistem sorgulayıcıdır; hiçbir şeyi körü körüne kabullenip savunmaz.

Atatürkçülük dinin; devlet, siyaset veya eğitim işlerine karıştırılmasına da karşıdır.

Bir önceki yazımız olan Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.