Anasayfa » Atatürk'ün Devrimleri » Nutukta Saltanatın Kaldırılması

Nutukta Saltanatın Kaldırılması

Nutukta Saltanatın Kaldırılması

(1 Kasım 1922 günü, Meclis toplantısında yine bu konu «Saltanatın kaldırılması konusu» üzerinde uzun tartışmalar yapıldı. Meclis’te ayrıntılı bir konuşma yapmak gereğini duydum. İslam ve Türk tarihinden söz açarak halifelik ile saltanatın ayrılabileceğini, egemenlik ve ulusal saltanat makamının T.B.M.M. si olabileceğini, tarihi olaylara dayanarak açıkladım. Şer’iye (din işleri) komisyon üyesi hoca

efendiler, herkesçe bilinen safsatalara (uydurma sözlere) dayanarak hilafetin saltanattan ayrılamayacağını iddia ettiler. Bu odanın bir köşesinde tartışmaları dinliyorduk, en sonunda karma komisyon başkanından söz aldım.

Nutukta Saltanatın Kaldırılması

Önümdeki sıranın üstüne çıktım. Yüksek sesle şu demeçte bulundum : Efendim, dedim. Egemenlik ve saltanat, hiç kimse tarafından hiç kimseye, bilim gereğidir diye; görüşmeyle, tartışmayla verilemez, Egemenlik, saltanat, güçle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları Türk Ulusunun egemenliği ve saltanatına zorla el koymuşlardı. Bu yolsuzluklarını altı yüzyıldan beri sürdürmüşlerdi. Şimdi de Türk Ulusu, bu saldırganlara artık yeter diyerek egemenlik ve saltanatı, isyan ederek kendi eline almış bulunuyor. Bu bir oldu bittidir. Söz konusu olan; Ulusa egemenliğini bırakacakmıyız, bırakmıyacakmıyız sorunu değildir. Sorun zaten gerçekleşmiş olan bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, ne olursa olsun yapılacaktır. Burada toplananlar, Meclis ve herkes, sorunu tabii görürse, fikrimce uygun olur. Aksi halde yine, gerçek, usulünce ifade edilecektir. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.işin bilimsel yönüne gelince, hoca efendilerin üzülmelerine ve kaygılanmalarına  yer yoktur. Bu konuda bilimsel açıklamalarda bulunayım dedim. Ve uzun uzadıya bir Takim açıklamalarda bulundum. Bunun üzerine Ankara Milletvekillerinden Hoca Mustafa Efendi : «Bağışlayınız efendim, biz sorunu başka bakımdan ele almıştık; açıklamalardan aydınlandık» dedi. Sorun, karma komisyonca bir çözüme bağlanmıştı.

Saltanat böylece kaldırıldıktan sonra, eski Halife Vahdettin, İstanbul’daki İngiliz kuvvetleri Başkomutanı General Harington’a bir mektup yazarak İngiltere ye sığınma hakkı istemiş ve bir İngiliz gemisine binerek memleketten kaçmıştır.

Osmanlı İmparatorluğunun son padişahı Vahdettinin böylece 16/17 Kasım 1922 memleketi terk edişiyle meydana gelen durum karşısında T.B.M.M.ince Vahdettin padişahlıktan çıkarılmış ve onun yerine, sadece Halifelik sorumluluklarını kullanmak şartı.ile Abdülmecit Efendi, sonuncu halife seçilmiştir.

Saltanatın kaldırılmasından sonra sıra Hilafetin de kaldırılmasına gelecekti.

Bir önceki yazımız olan Laiklik İlkesinin Anayasaya Girmesi başlıklı makalemizde laiklik ilkesi anayasaya ne zaman girdi ve laiklik ilkesinin anayasaya giriş tarihi hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.