Anasayfa » Atatürk'ün Devrimleri » Milliyetçilik (Ulusçuluk) İlkesi

Milliyetçilik (Ulusçuluk) İlkesi

Milliyetçilik (Ulusçuluk) İlkesi

Milliyetçilik, kendini aynı milletin üyeleri sayan insanların milletini sevmeleri ve onu yüceltme amacını benimsemeleridir. Dini, dili ne olursa olsun, kendini Türk sayan ve Türk olarak yaşayan her insan Türk’tür. Atatürk bunu “Ne mutlu Türk’üm diyene.” sözüyle ifade etmiştir.

Milliyetçilik, millet gerçeğinden hareket eden bir fikir akımıdır. Türk milletinin geleceğini belirlemede, milleti huzur ve refaha yöneltmede güçlü bir bağdır.

Milliyetçilikte millet, toplum hayatında

oluşan son mertebedir. İlk çağlardaki siteler uygarlığının yerini günümüzde milletler uygarlığı almıştır.

Milliyetçilik, ait olduğu milletin varlığını sürdürmek ve yüceltmek için çalışmak ve bu çalışmayı diğer kuşaklara aktarmaktır. Milli birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü içinde halkın refahını ve mutluluğunu artırmak Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının temel hedefidir.

Atatürk’e göre bir insan topluluğunun millet sayılabilmesi için, “Zengin bir hatıra mirasına, birlikte yaşamak hususunda samimi olmaya, sahip olunan mirasın korunmasını birlikte sürdürebilmek konusunda ortak bir amacın olmasına, sevinçte ve üzüntüde beraber olmaya” ihtiyaç vardır.

a)Özellikleri

Asla ırkçı (şoven) bir anlayışta değildir. Din, dil, ırk ayrımı yapmaz.

Barışçı, akılcı ve insalcıldır.

Mevcut ulusal sınırları genişletme (yayılma) amacı gütmez.

Kişisel çıkarlara yer vermez. Ulusun ve ülkenin bağımsızlığını, bütünlüğünü ulusal egemenliği, yurt, ulus ve bayrak sevgisini her şeyin üstünde tutar.

Kurtuluş Savaşı’mızın temel itici gücü olmuştur.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında milli birliği şu unsurlar güçlendirir:

Milli eğitim: Atatürk’e göre milliyetçiliğin temel unsurudur. Eğitim milli, bütünleştirici, çağdaş ve laik özellikleri ile güçlü Türkiye’yi oluşturacaktır.

Dil, tarih, kültür ve ülkü birliği: Aynı dili konuşan, aynı tarihi paylaşan, aynı kültürün içinde yoğrulan insanların birbirlerine bağlılığı güçlü olur.

Milli kültür: Binlerce yıldan süzülerek gelen milli kültürü yaşatmak ve geliştirmek, milli birliği güçlendirir.

Türklük şuuru: Bilimin, sanatın, sosyal hayatın ve tekniğin her dalında damgası bulunan Türk milletine mensup olma hissi, milli birliğin sağlanmasında etkili faktörlerden biridir.

  1. b) Milliyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasını sağlamıştır.

Milletimizin iç ve dış tehditler karşısında bütünleşmesini sağlamıştır.

Türk toplumunu din, mezhep, ırk ve sınıf kavgalarından koruyarak milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir.

  1. c) Milliyetçilikle İlgili İnkılaplar
  • Saltanatın kaldırılıp Cumhuriyetin kurulması
  • İzmir iktisat Kongresi’nin toplanması ve milli sanayinin kurulması
  • Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması
  • Yeni Türk alfabesinin kabulü
  • Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının açılması vb. gelişmeler.

Bir önceki yazımız olan Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir başlıklı makalemizde cuhhuriyetcilik ve cumhuriyetçilik ilkesi hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.