Anasayfa » Atatürk'ün Devrimleri » Cumhuriyetçilik Nedir

Cumhuriyetçilik Nedir

Cumhuriyetçilik Nedir

, yeniden kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir yönetim ve rejim biçimi olarak tesbit edilmiş prensiptir. Cumhuriyetçilik, Türk Ulusunun; milli mücadele yıllarının başından itibaren ortaya çıkan padişahlığın monarşik mutlakiyet rejimine karşı duyduğu bir tepkinin sonucudur.

Cumhuriyetçilik; diğer yönden de halkçılık esasına dayanan

demokrasinin, milliyetçilik kavramı ile birleştirilmesinden ve laiklik harcı ile örülmesinden meydana çıkmış bir rejim anlayışıdır.

Atatürk, Cumhuriyet yönetimini, ulusal karakterimize en uygun düşen bir yönetim biçimi olarak görmektedir. Diyorki :

-Türk ulusunun yaradılış ve şiarına karakteristiğine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.

Türk ulusu egemenliğini en şumüllü bir surette gösteren yeni idareye kavuşuncaya kadar daima mevcut kurumların siyasetlerine yabancı kalmıştır. 1924

Çünkü cumhuriyet yönetiminin ulus devlet İkilisinde bir bütünleşmeyi sağlayacağına içtenlikle inanıyor ve şöyle söylüyordu :

-Şu günkü hükümetimiz, doğrudan doğruya ulusun kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükümetidir ki, onun adı cumhuriyettir. Artık hükümetle ulus arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet, ulus; ulus, hükümettir… (1923)

Yeni. Türkiye devletinin kurucusu Atatürk, kurduğu devlete yönetim biçimi olarak Cumriyet rejimini kazandırmış, ve «cumhuriyetçiliği» de bir ilke olarak saptamıştır.

Bu ilke; halk-devlet ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini de belirtmekte, egemenliğin ulusa ait olduğu görüşüne dayanmaktadır. Ulusu, kendi yönetiminde söz sahibi yapan; ulusa hükümet işlerini kontrol etme yetki ve olanağını kazandıran cumhuriyet özgür demokrasiden ayrılamayacağını anlatmaktadır.

Atatürk’ün düşüncesindeki cumhuriyet ve bu gün de Anayasa maddelerinde yer yer ifadesini bulan Türk Cumhuriyeti fert-özgürlük-ulus-devlet kavramlarını en güzel biçimde ahenkleştirmiş ve modern, özgür batı demokrasilerindeki anlayışa uygun bir yere oturtmuştur.

Bir önceki yazımız olan Şeriye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması başlıklı makalemizde şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması hangi ilke hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.