Anasayfa » Atatürk'ün Devrimleri » Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir

Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir

Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir

Cumhuriyet, yönetimin millete ait olduğunu, ortaya koyan demokratik bir yönetim sistemidir. Bu ilkenin kaynağı, Amasya Genelgesi ve kongre kararlarıdır.

Cumhuriyette temel ilke, seçimdir.

Devlet hizmetlerinin hiçbir kademesinde “veraset” usulü olmayıp, seçim ve tayin vardır.

Cumhuriyet, devlet başkanlığında ve diğer kademelerde hayat boyu görevde kalmaya karşı çıkar.

Seçim sonucunda iktidara gelen kişiler, yeniden

seçilmedikleri sürece o makamda kalamaz.

“Cumhuriyet” rejiminde egemenlik kayıtsız, koşulsuz millete aittir.

Devlet başkanı ya doğrudan ya da dolaylı olarak halk tarafından belli süreler için seçilir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde egemenlik üç güçten oluşur; yasama, yargı ve yürütme gücü.

Bu güçler millet adına devlet kurumlan tarafından yürütülür.

Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti’nin genel yapısı güçler ayrılığı esasına dayanır. Fakat egemenlik, bir kişiye veya bir zümreye verilemez ve devredilemez.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir niteliği de hukuk devleti olmasıdır. Herkes yürürlükte olan kanun ve kurallara uymak zorundadır.

a)Cumhuriyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

  • Egemenliğin kesin olarak ulusa ait olmasını ve bütün vatandaşların devlet yönetimine eşit şekilde katılmalarını sağlamıştır.

Türk toplumunun gelişmesinin ve çağdaşlaşmasının önündeki engeller kalkmıştır.

Demokrasinin kurulmasına ortam hazırlamıştır.

b)Cumhuriyetçilikle İlgili İnkılaplar

  • TBMM’nin açılması Saltanatın kaldırılması
  • Cumhuriyetin ilanı Halifeliğin kaldırılması
  • Siyasal partilerin kurulması ve çok partili hayata geçiş denemeleri
  • Seçimlere kadınlar dahil halkın tamamının katilması
  • Cumhuriyetçilik ilkesinin 1937’de anayasaya girmesi

Bir önceki yazımız olan Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.