Anasayfa » Atatürk'ün Devrimleri » Atatürkçülük nitelikleri temelleri

Atatürkçülük nitelikleri temelleri

ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ  TEMELLERİ

Atatürkçülüğün Genel Nitelikleri ve Başkalıkları :

Atatürkçülük ve Atatürkçü olmanın ne olduğunu anlamak her şeyden önce ATATÜRK ilke ve inkılaplarını bilmek gerekir. Bu ilke ve inkılapları bilmeden ve onları içtenlikle benimsemeden Atatürkçü olunamaz. ATATÜRK  ilkeleri ve inkılaplarla bunların dayandığı temeller Atatürkçülüğü oluşturur. Atatürkçü olmak bunlara bağlı olmak demektir.

Atatürkçülük dendiğinde özellikle göz önünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır:

1.Atatürkçülük bir bütündür. İlke ve inkılapları ayrı ayn değerlendirmek olmaz. Onları bir bütünü oluşturan unsurlar olarak anlamak ve değerlendirmek gerekir. “Şu ilkeye uymayalım, bu inkılabı benimsemeyelim, ama Atatürkçü olalım” denemez. ATATÜRK ilkelerinin ve inkılaplarının

Atatürkçülükte birbirinden daha az önemli olması diye bir şey düşünülemez. Her ülkenin ve her inkılabın bütünü oluşturmada aynı düzeyde önemi ve değeri vardır. Örneğin, “Şapka giyinip Arap yazısı kullanalım; cumhuriyetçi olalım ama halkçı olmayalım; laik olalım ama devleti şeriatla yönetelim…” denemez.

2.Atatürkçülük herhangi bir yabancı siyasal akım ya da ideoloji ile açıklanamaz. Atatürkçülük Türk halkının ve Türk vatanının tabiatından, tarihinden ve ihtiyaçlarından doğmuştur. Türk ulusunu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma anlayış ve çabalarının bir sonucudur. Başka ulusların sorunlarının çözümü Atatürkçülüğün ilgi alanına girmez. Ancak, Atatürkçülüğün insani ve gerçekçi yönleri başka, uluslara da etkili bir örnek olmuştur. Özellikle geri kalmış ve yabancı egemenliği altından kurtulmak isteyen uluslar Atatürkçülüğü kendilerine örnek, ATATÜRK’Ü manevi önder kabul etmişlerdir. Cezayir’den Çin’e kadar bunun belirtilerini görme olanağı bulunmaktadır.

Bu arada, şu noktayı belirtmekte de yarar vardır; Türkiye’de kendilerini kabul ettirme çabasında olan bazı aşırı ideoloji ve akımlar, Atatürkçülüğe işlerine geldiği biçimde anlam verip onun etkisinden yararlanmaya çalışmaktadırlar. Atatürkçülüğün özellikle kaynağı dışta bulunan bu gibi akım ve ideolojilerle hiçbir ilgisi yoktur. Atatürkçülük bir Türkiye ve Türk ulusu gerçeğidir. Bu gerçeğin kaynağı Türk tarihidir, Türk’ün Kurtuluş Savaşıdır. Türk’ün karakteri ve insan yapısıdır. İnsanın insanı, toplumun toplumu sömürmesine dayanan; halkı sınıflara bölen; ulusu halklar biçiminde gören; insanları ve toplumu zulümle zorbalıkla yönetmek isteyen; uygarlıkk ve insanlık anlayışına ters düşen hiçbir akım ve ideoloji ile Atatürkçülük arasında bağ ve yakınlık kurulamaz. Bunu yapanlar ya Atatürkçülüğü anlamamışlardır ya da kasıtlı olrak böyle yapmakta ve düşünmektedirler.

Bir önceki yazımız olan Mecellenin Kaldırılması başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.