Anasayfa » Atatürk'ün Devrimleri » Atatürk İlkeleri Ve Bu İlkeler Işığında Yapılan İnkılaplar

Atatürk İlkeleri Ve Bu İlkeler Işığında Yapılan İnkılaplar

ATATÜRK İLKELERİ VE BU İLKELER IŞIĞINDA YAPILAN İNKILAPLAR

 1-CUMHURİYETÇİLİK

ÖZELLİKLERİ

1-Egemenliğin sahibinin millet olduğu bir yönetimdir.

2-Temsili demokrasi esastır.

3-Millet yöneticilerini değiştirebilir.

4-Milletin seçtiği temsilcilerden oluşan TBMM.son söz

yetkisine sahiptir.

5-Atatürk Gençliğe Hitabede Cumhuriyeti koruma görevini Türk gençlerine vermiştir.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ

Demokrasi

Milli Egemenlik

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

IŞIĞINDA YAŞANAN GELİŞMELER

*Amasya Genelgesi

*TBMM. Açılışı

*1921 Anayasası

*Saltanatın Kaldırılması

*Cumhuriyetin ilanı

*1924 Anayasasının ilanı

*Halifeliğin Kaldırılması

*Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

*Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

2-MİLLİYETÇİLİK  ÖZELLİKLERİ

1-Milleti sevmeyi ve milli çıkarları her şeyden üstün tutmayı öngörür.

2-Birlik ve beraberliği savunur. Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmaz.

3-Vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığını esas alır.

4-Irkçılığı reddeder.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ

Milli Birlik ve Beraberlik

Ülke bütünlüğü

Bağımsızlık

 

ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİK İLKESİ IŞIĞINDA YAŞANAN GELİŞMELER

*Kuvay-ı Milliye’in oluşması

*Kongreler ve Genelgelerin yapılması

*Amasya Görüşmesi

*Misak-ı Milli kararları

*TBMM’nin açılması

*İstiklal Marşı’nın kabulü

*Kurtuluş Savaşı’nın yapılması

*Lozan Antlaşması

*Kapitülasyonların Kaldırılması

*Tevhid-i Tedrisat Kanunu

*Yeni Türk harflerinin kabulü

*Kabotaj Kanunu

*Nüfus Mübadelesi

*Türk Tarih kurumunun kurulması

*Türk DİL Kurumunun Kurulması

*Montrö Boğazlar Sözleşmesi

*Hatay’ın Anavatan’a Bağlanması

3-HALKÇILIK

ÖZELLİKLER

1-Türkiye vatandaşı olan herkesi kanun önünde eşit sayar.

2-Halkın devlet yönetimine eşit katılımını sağl3-Siyaset ve yöneticilerin halk için çalışmasını öngörür.4-Halkı bir bütün kabul ederek sınıf ayırımını reddeder.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ

Eşitlik

Sosyal adalet

Halkçılık, Cumhuriyetçilik ve Milliyetçiliğin doğal sonucudur.

ATATÜRK’ÜN HALKÇILIK İLKESİ IŞIĞINDA YAŞANAN GELİŞMELER

*TBMM’nin açılışı

*Cumhuriyet’in ilanı

*Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi

*Aşar vergisinin kaldırılması

*Siyasi Partilerin kurulması

*Tekke Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

*Medeni Kanunla kadınlara sosyal haklar verilmesi

*Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması

*Harf İnkılabı yapılması

*Millet Mekteplerinin açılması

*Takvim saat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi

*Şapka Kanunu

*Kılık Kıyafet Kanunu

*Soyadı Kanunu

*Bey,Ağa,Paşa gibi sıfatların resmen kullanılmasının yasaklanması

4-LAİKLİK

ÖZELLİKLERİ

1-Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngörür.

2-Din ve vicdan özgürlüğünü sağlar.

3-Dini inançların kullanılarak halkın sömürülmesinin önüne geçer.

4-Devlet yönetiminde aklın hakim olmasını ister.

5-Dinde serbest düşüncenin ve araştırmanın önünü açar.

6-Toplumun inancında hoşgörünün hakim olmasını sağlar.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ

Çağdaşlaşma

Akıl ve bilimin üstünlüğü

Özgürlük, Eşitlik, Adalet

ATATÜRK’ÜN LAİKLİK İLKESİ IŞIĞINDA YAŞANAN GELİŞMELER

*1921 Anayasası

*Saltanatın Kaldırılması

*Cumhuriyetin İlanı

*Halifeliğin Kaldırılması

*Tevhidi Tedrisat Kanunu

*1924 Anayasası

*Medreselerin Kapatılması

*Tekke Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

*Medeni Kanunun Kabulü

*‘’Devletin dini İslam’dır’’ maddesinin Anayasadan çıkarılması.

*Kılık Kıyafet Kanunu

*Laiklik Maddesi’nin Anayasa’ya eklenmesi

 

5-DEVLETÇİLİK

ÖZELLİKLERİ

1-Atatürk’ün ekonomik görüşlerini ifade eder.

2-Ekonomik kalkınmada özel teşebbüsün yansıra devletinde yatırımlar yapmasını öngören karma sistemi esas alır.

3-Sosyal güvenliğin sağlanmasını devletin görevi olarak görür.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ

Ekonomik bağımsızlıkMilli Ekonomi

Girişimcilik

 

ATATÜRK’ÜN DEVLETÇİLİK İLKESİ IŞIĞINDA YAŞANAN GELİŞMELER

 

*İzmir İktisat Kongresinin yapılması

*Büyük yatırımların doğrudan devlet eliyle gerçekleştirilmesi

*Kapitülasyonların Kaldırılması

*1926 Kabotaj Kanununun kabulü

*Tarımı destekleyici çalışmalar

*I.Beş yıllık Kalkınma Planı.(Devletçilik politikası resmen yürürlüğe girmiştir.)

*Kamulaştırma(Yabancı sermaye elindeki tesislerin devletleştirilmesi)

*İş Bankası,Sümerbankve Etibank gibi devlet bankalarının kurulması

6-İNKILAPÇILIK

ÖZELLİKLERİ

1-Yeniliği esas alır.

2-Sürekli yeniliklere açık olmayı ister.

3-Yeniliklerle toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlar.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ

Çağdaşlaşma ve Batılılaşma

ATATÜRK’ÜN İNKILAPÇILIK İLKESİ IŞIĞINDA YAŞANAN GELİŞMELER

İnkılapların tamamı İnkılapçılık ilkesi doğrultusundadır.

 

 

Bir önceki yazımız olan Atatürk İnkılapları (Devrimleri) Kronolojinik sırası başlıklı makalemizde atatürk inkılapları kronolojisi, atatürk inkılapları tarih sırasına göre ve atatürk inkılapları tarihleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.