www.ataturkilkeveinkilaplari.com

Doğru ve güncel bilginin adresi.

Get Adobe Flash player

Ziya Paşa Kimdir?

Ziya Paşa Kimdir?

Tanınmış Türk şairi ve edebiyatçısıdır (1825 – 1880). İstanbul’da doğdu. Bayezit rüştiyesini bitirdi. Farsça öğrenmek için ders aldı. On yedi yaşında memur oldu. Divan edebiyatı ile ilgilendi. Bu yolda şiirler yazdı. Mustafa Reşit Paşanın yardımıyla saraya üçüncü katip olarak girdi (1855). Fransızca öğrendi. Abdülaziz zamanında sadrazam

Okumaya devam et

Zağanos Paşa Kimdir?

Zağanos Paşa Kimdir?

Tanınmış Osmanlı veziridir (Öl. 1460). Aslı hakkında kesin bilgi yoktur. Rum veya Sırp asıllı olduğu söylenir. Şehzade Mehmet (II. Mehmet), Manisa’da sancakbeyi iken ona lalalık yapması görevi verildi.I.Murat’ın kül Fatma Sultanla evlenerek damat oldu. Kendi kızını da II. Mehmetle evlendirdi. II. Murat’ın padişahlığa

Okumaya devam et

Zenta Savaşı

Zenta Savaşı

Osmanlı imparatorluğu ile Avusturya arasında olmuştur (1697). II. Ahmet’ten sonra 1695’te padişah olan II. Mustafa, İkinci Viyana kuşatmasından sonra uğranılan başarısızlıklara son vermek istiyordu. 1695 ve 1696 yıllarında ordunun başına geçerek Avusturya üzerine iki sefer yaptı. Düşman yenilgiye uğratıldı. Üçüncü seferde

Okumaya devam et

Zitvatoruk Antlaşması

Zitvatoruk Antlaşması

Osmanlı devletiyle Avusturya arasında yapılmıştır (1606). 1593 yılında, bir sınır çarpışması yüzünden Avusturya’ya savaş açıldı. Osmanlı orduları, savaşın ilk yıllarında yenilgiye uğradılar. III. Mehmet, ordunun başında sefere çıktı. Eğri kalesi alındı. Avusturya ordusu, Haçova savaşında  yenilgiye uğratıldı (1596). Savaş uzayıp gidiyordu. 1600 yılında Kanije kalesi

Okumaya devam et

Yeni Taş Çağı Özellikleri Nedir

Yeni Taş Çağı  Özellikleri Nedir

Tarihöncesi’nin, Eski taş Çağı’ndan sonra gelen dönemidir. Bu zamana Cilalı taş Çağı da denir. Bu iki taş çağı arasında bir de Orta taş Çağı vardır. İklim koşullarının iyileşmesi, insanların yaşayışında önemli gelişmeler sağladı. Mağaralara, inlere ve öteki korunaklı yerlere sığınmış olan insanlar, buralardan çıkarak ovalara, ırmak ve göl kıyılarına yerleşmeye başladılar. Akarsu kıyılarında avlarını daha kolay buluyorlardı. Buralarda kamıştan

Okumaya devam et

Vizigotlar Kimdir?

Vizigotlar Kimdir?

M.Ö III. yüzyılda Karadeniz’in kuzey kıyılarına yerleşerek büyük bir imparatorluk kuran Gotların bir koludur, öteki kola Ostrogotlar denir. Hunların önünden kaçan Vizigotlar, Romalılar tarafından Tuna’nın kuzeyinde Dakya’ya (Dacıae) yerleştirildiler. Kısa bir süre sonra,Roma memurlarından kötülük gördükleri için ayaklandılar. Trakya’ya doğru

Okumaya devam et

Facebook Kapaklar