Atatürk İlke ve İnkılapları

Doğru ve güncel bilginin adresi.

Atatürkçülük nitelikleri temelleri

ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ  TEMELLERİ

Atatürkçülüğün Genel Nitelikleri ve Başkalıkları :

Atatürkçülük ve Atatürkçü olmanın ne olduğunu anlamak her şeyden önce ATATÜRK ilke ve inkılaplarını bilmek gerekir. Bu ilke ve inkılapları bilmeden ve onları içtenlikle benimsemeden Atatürkçü olunamaz. ATATÜRK  ilkeleri ve inkılaplarla bunların dayandığı temeller Atatürkçülüğü oluşturur. Atatürkçü olmak bunlara bağlı olmak demektir.

Atatürkçülük dendiğinde özellikle göz önünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır:

1.Atatürkçülük bir bütündür. İlke ve inkılapları ayrı ayn değerlendirmek olmaz. Onları bir bütünü oluşturan unsurlar olarak anlamak ve değerlendirmek gerekir. “Şu ilkeye uymayalım, bu inkılabı benimsemeyelim, ama Atatürkçü olalım” denemez. ATATÜRK ilkelerinin ve inkılaplarının

Atatürkçülükte birbirinden daha az önemli olması diye bir şey düşünülemez. Her ülkenin ve her inkılabın bütünü oluşturmada aynı düzeyde önemi ve değeri vardır. Örneğin, “Şapka giyinip Arap yazısı kullanalım; cumhuriyetçi olalım ama halkçı olmayalım; laik olalım ama devleti şeriatla yönetelim…” denemez. Okumaya devam et

Atatürk İdeolojisi Nedir

ATATÜRK İDEOLOJİSİ NEDİR

Çağımızda evrensel veya bir topluma özgü birçok ideolojik düşünce insan yaşantısına yön vermektedir. Tüm ideolojilerde ortak konu ise birey ve onun gereksinmeleridir. Atatürkçülük de Türk Devletinin temelini oluşturan bir ideolojidir. Diğer bir deyişle, Atatürkçülük (Kemalizm) Türkiye Devletinin anayasal yapı temelini oluşturan düşünce ve eylem sistemidir.Bu sistemin temel esasları, tam bağımsızlık yanlısı olması, halkçı, demokratik ve

Okumaya devam et

Atatürk İnkılapları

ATATÜRK İNKILAPLARI

Türk Bağımsızlık Mücadelesinin kazanılmasını takiben Atatürk için en önemli konu, Türk toplumunu içinde bulunduğu karanlıktan kurtarmak, ona çağdaş yaşamın yollarını göstermek idi. Onun içindir ki Büyük Adam,askeri zaferleri takiben: “Milli Mücadele’nin birinci safhası kapandı. Artık ikinci safhası başlıyor!”  demişti. Hedef çağdaşlaşmak, en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak idi. Toplumu geri bırakan zincirleri kırmak, onun ilerlemesine set çeken engelleri ortadan kaldırmak gerekiyordu. Atatürkçülüğün ilkeleri bu amaçla

Okumaya devam et

Atatürk Devrimleri

Atatürk Devrimleri

Türk Devrimi bir diriliş, bir yenilik hareketidir. Çağdaşlaşma, modernleşme çığına yöneliktir. Toplumumuzu ulusal kültürüne, batı görüş ve düşüncesine  yönelten, köklü, sosyal ve siyasal Değişikliktir. Bu günkü devletimizin ve toplumumuzun yapısı, Atatürk devrimlerinin bir sonucudur. I. Dünya Savaşından yenik çıkmamız, Osmanlı

Okumaya devam et

Atatürk İlkeleri Ve Bu İlkeler Işığında Yapılan İnkılaplar

ATATÜRK İLKELERİ VE BU İLKELER IŞIĞINDA YAPILAN İNKILAPLAR

 1-CUMHURİYETÇİLİK

ÖZELLİKLERİ

1-Egemenliğin sahibinin millet olduğu bir yönetimdir.

2-Temsili demokrasi esastır.

3-Millet yöneticilerini değiştirebilir.

4-Milletin seçtiği temsilcilerden oluşan TBMM.son söz

yetkisine sahiptir.

5-Atatürk Gençliğe Hitabede Cumhuriyeti koruma görevini Türk gençlerine vermiştir.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ

Demokrasi

Milli Egemenlik

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

IŞIĞINDA YAŞANAN GELİŞMELER Okumaya devam et

Atatürk İnkılapları Kronolojinik sırası

 Atatürk İnkılapları Kronolojinik sırası

* TEŞKİLATI ESASİYE KANUNU 1921-1924

*SALTANATIN KALDIRLMASI 1 KASIM 1922

*CUMHURİYET’İN İLANI 29 EKİM 1923

*İZMİR İKTİSAT KOGRESİ 17 Şubat 1923

*HALİFELİĞİN KALDIRILMASI 3 MART 1924
*ANAYASANIN KABUL EDİLMESİ 20 NİSAN

1924 Okumaya devam et

Atatürk İlkeleri Ve Anlamlar

 ATATÜRK İLKELERİ VE ANLAMLARI 

Atatürk ilkeleri, başlangıcından itibaren Türk İnkılabının içinden doğmuş, onun uygulamalarına yön vermiş olduklarından Atatürkçülüğün ideolojisini oluşturmaktadır. Bağımsızlık, milli egemenlik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık, barışçılık ve akılcılık Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkeleridir. Bu ilkeler gerek anlamları, gerekse amaçları bakımından   birbiri ile ilişkili, birbirini tamamlayan ilkelerdir. Hepsinin amacı Türk milletini en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ılaştırmaya yönelmiştir. Bu ilkeler tümüyle akılcı ve gerçekçi bir temele oturmuşlardır; çünkü Türk milletinin hususiyetleri, onun bugünkü ve yarınki ihtiyaçları göz önüne alınarak çağdaş yaşamın gereklerine uygun olarak belirlenmişlerdir.

Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetçilik, devlet idaresinde milli egemenliği, milli iradeyi ve

hür seçimi esas kabul eden ilkenin adıdır. Bu ilkenin yönetim biçimi ve siyasal rejim olarak ifadesi, cumhuriyettir. Okumaya devam et

Doğu Harekatı

Doğu Harekatı

Birinci Dünya Savaşında Rusyanın (1917’de) yenilgisinden sonra, Kafkasyanın güneyinde (Erivan – Gümrü – Kars) yöresinde bir Ermenistan Devleti kurulmuştu. Bu devlet «Taşnak Partisi» tarafından idare edilmekte ve İtilâf devletlerince de desteklenmekteydi Ermeniler, Türkiye’nin içine düştüğü bunalımı fırsat bilerek, Türklere karşı düşmanca hareketlere girişmeye başladı. Mondros

Okumaya devam et

2015- 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ İNGİLİZCE DERSİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

2015- 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ İNGİLİZCE DERSİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI TARİHİ : 15 / 06 / 2015

TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası

TOPLANTI NO: 3

TOPLANTIYA KATILANLAR :Yasemin ….,Banu ……..,Elif…….

 

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama.

2- 2011-2012 Eğitim Öğretim yılına ait alınan kararların gözden geçirilerek varsa uygulanmayan kararların araştırılması ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi.

3-2011-2012 Eğitim Öğretim yılına ait öğrenci

Okumaya devam et

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MİLAS ATATÜRK MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU  MESLEK LİSESİ

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ 2.DÖNEM RAPORU

 

Şubat ayında 2.dönem planı gözden geçirildi.Tatil için düzenlenen “kar” konulu yarışmaya katılım olmadığından yarışmada kazanan olmamıştır.

 

Mart ayında Tüketiciyi koruma haftası konulu yazılar panoda sergilendi ve formlar dolduruldu.

 

Nisan ayında ülkemizdeki fotoğrafçılık durumu hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.Doğa konulu fotoğraf yarışması düzenlendi.

 

Mayıs ayında anneler günü panosu hazırlandı.Formlar

Okumaya devam et

OKULDAKİ EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ VE ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK OLARAK:

 OKULDAKİ EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ VE ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK OLARAK:

 

 1. YAPILAN ÇALIŞMALAR:
 1. Voleybol sahasının düzenlenmesi
 2. Veli toplantılarının yapılması.
 3. Veli-okul, veli-veli, öğrenci-veli işbirliğine yardımcı olunması.
 4. Şikayet, Dilek ve İstek kutusu ile
 5. istediklerinin yazılacağı defter uygulamasının yapılması.
 6. Basketbol, futbol, voleybol toplarının alınması.

Okumaya devam et

2015-2016EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK ÖDEV DEĞERLENDİRME FORMU

 

2015-2016EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  ÇANKIRI    KIZ  TEKNİK VE MESLEK  LİSESİ                            İNGİLİZCE DERSİ  YILLIK  ÖDEV  DEĞERLENDİRME  FORMU  

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI :………………………………………………..

SINIFI: ……………………………………………………….

NUMARASI.::………………………………………………..

ÖDEVİN

KONUSU:…………………………………………………………………….. Okumaya devam et

İNGİLİZCE DERSİ KAZANIM RAPORU

İNGİLİZCE DERSİ KAZANIM RAPORU

 

Öğretim Yılı     : 2015 /2016

Okulu               : ÇANKIRI KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ

Sınıflar             : 9 / 10 / 11 / 12

 

                          Okulumuz ilgili sınıflarında okutulan İngilizce derslerinde müfredat ve öğretim programı kapsamındaki öğrenci kazanımları aşağıda belirtilmiştir.

 

*Görgü kurallarına ve kültürel değerlere (evrensel, milli,manevi,kültürel, ahlaki, sosyal vb.)uygun dinler.

*Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

*Konuşmalarında beden dilini kullanır.

*Görgü kurallarına ve değerlere(evrensel,

Okumaya devam et

MİLAS TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE DERSİ SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TUTANAĞIDIR

MİLAS TEKNİK VE  MESLEK  LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İNGİLİZCE DERSİ SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TUTANAĞIDIR

 

 

Toplantı No:10

Toplantı Tarihi:16.06.2015

Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası

Toplantı Saati:10:00

Toplantıya Katılanlar:

Gündem maddeleri:

 1. Açılış ve yoklama,
 2. 2. Dönem sonu not ortalamalarının değerlendirilmesi,

3-İngilizce dersinde öğrencilerin

Okumaya devam et

ÇANKIRI KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇANKIRI KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

Eğitim öğretim yılında Biyoloji dersinde uygulanan yöntemler :

 • Soru- Cevap
 • Sunum
 • Anlatım

Konu anlatımı ise öğrencilere performans ödevi şeklinde verilmiştir bunun da farklı yöntemler uygulama ve konuya hakim olma açısından olumlu sonuçlar

Okumaya devam et

İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇANKIRI KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

Eğitim öğretim yılında İngilizce dersinde uygulanan yöntemler :

 • Soru- Cevap
 • Gösterip yaptırma
 • Bireysel Çalışma
 • Grup Çalışması
 • Örnek
 • olay
 • Beyin fırtınası
 • Anlatma
 • Örneklendirme

Okumaya devam et

© 2013, www.ataturkilkeveinkilaplari.com – Bazı hakları saklıdır! İçeriklerimiz için GNU lisansı geçerlidir. Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız BİZE ULAŞIN menüsünden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır.